Laatste nieuws

13-07-2016 09:32

Governancecode aangepast op nieuwe regels OOB

 VTW en Aedes gaan de GovernancecCode aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aanleiding hiervoor is de invoering van de wettelijke bepaling dat woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden vanaf 1 januari 2018 worden aangemerkt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB). Roulatietermijn Dat heeft gevolgen voor de verplichte roulatietermijn voor de...

Lees verder

08-07-2016 14:30

Tussentijdse evaluatie visitatiemethodiek 5.0: geen grote aanpassingen

In 2014 is een nieuwe versie (5.0) van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties ingevoerd. Daarmee zijn inmiddels 185 corporaties gevisiteerd. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat methodiek 5.0 op hoofdlijnen robuust is, grotendeels voldoet aan de gestelde doelen en positiever wordt beoordeeld dan de vorige versie. De nieuwe methodiek zet...

Lees verder

Tags

De Aanspreekbare Commissaris 2015
Meerjarenstrategie