Laatste nieuws

01-12-2016 10:55

Minister Blok stelt Regeling bezoldigingsmaxima voor 2017 vast

Op 30 november 2016 heeft minister Blok de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2017 gewijzigd. De bezoldigingsmaxima zijn aangepast op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. De bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties wordt gemaximeerd door de WNT en de hierop gebaseerde Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze zgn. Blok-staffel kent een klassenindeling op...

Lees verder

29-11-2016 09:45

VTW-beroepsregel 2017 vastgesteld door ALV

De VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen is op 20 april 2015 vastgesteld door de ALV voor de jaren 2015 en 2016. Op 24 november 2016 is deze gewijzigd en vastgesteld voor het jaar 2017. De VTW-beroepsregel is voor alle leden algemeen geldig en bindend. Waarom een aparte beroepsregel De VTW-beroepsregel houdt rekening met...

Lees verder

Tags

Toezicht met passie - een beweging