Laatste nieuws

14-10-2016 11:18

Reactie VTW-voorzitter Guido van Woerkom op rapport Fit en Proper Nader bezien

Op verzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft ABDtopconsult het proces rond de geschiktheid en betrouwbaarheidstoetsen geëvalueerd. VTW-voorzitter Guido van Woerkom geeft in zijn reactie aan dat de Aw goed heeft geluisterd naar de input die de VTW heeft geleverd. De VTW heeft begin dit jaar een raadpleging gehouden onder...

Lees verder

14-10-2016 08:50

Resultaten onderzoek huurdersparticipatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft adviesorganisatie FRAEY onderzoek gedaan naar huurdersparticipatie. Het algemene beeld is positief: de respondenten geven onder meer aan dat de Woningwet ook in de praktijk de zeggenschap van huurders vergroot en dat corporaties en huurdersorganisaties druk bezig met professionalisering. Lees...

Lees verder

Tags

VTW ledencongres 23 september 2016
Meerjarenstrategie