Laatste nieuws

15-02-2017 16:39

Albert Kerssies over Toezicht met passie en lidmaatschapseisen

De VTW krijgt soms vragen van leden hoe de beweging “Toezicht met passie” zich verhoudt tot de lidmaatschapseisen die de VTW stelt. In de onderstaande korte video geeft VTW directeur Albert Kerssies een reactie op deze vraag.  

Lees verder

14-02-2017 09:35

Handreiking 'De commissaris en visitatie' gepubliceerd

De handreiking 'De commissaris en visitatie' is vanaf nu te lezen en te downloaden op de speciale website www.vtw-publicaties.nl voor onze VTW handreikingen en publicaties. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die bestuur en RvT dragen voor de uit te voeren visitatie, ligt actieve betrokkenheid van de RvT in het hele visitatietraject...

Lees verder

Tags

VTW handreikingen
Toezicht met passie - een beweging