Rollen

Een sterk en onafhankelijk intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren en de continuïteit van woningcorporaties. Professionalisering van het toezicht is dan ook het speerpunt van het VTW beleid. Als expertise- en kenniscentrum geeft de organisatie hieraan vorm door actieve kennisoverdracht, belangenbehartiging en het aanreiken van kaders voor commissarissen in de sector volkshuisvesting.

Beroepsvereniging 
De VTW is in de eerste plaats beroepsvereniging. Sinds de oprichting in 2002 is het aantal leden gestaag gegroeid. Momenteel zijn ruim 1.600 commissarissen lid, die toezicht houden bij zo’n 320 woningcorporaties.
Lees meer

Belangenbehartiger
In de rol van belangenbehartiger zet de VTW zich namens de leden in voor het uitdragen van de wezenlijke betekenis van het intern toezicht voor het maatschappelijk en doelmatig functioneren van corporaties en de maatschappelijke waardering daarvan. Lees meer

Bewaker
De VTW is bewaker van het op integere wijze vorm geven aan intern toezicht bij woningcorporaties. 
Lees meer


Peiling
De voorzitter van de PEW, Ronald van Vliet, stelde vorige week in de persconferentie: "Door verschillende incidenten in de sector is er veel maatschappelijk vermogen verloren gegaan. Bovendien is het vermoeden ontstaan dat het stelsel niet optimaal functioneert. De enquêtecommissie wil de komende weken aan de weet komen wat er precies is gebeurd. Hoe het heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. " De VTW is benieuwd wat u hiervan vindt. Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor de incidenten in de sector?

De bestuurder(s)
Het intern toezicht
CFV en WSW
De minister(s)
De politiek