VTW in het nieuws 2011


Peiling
De VTW is van mening dat zelfreflectie en elkaar aanspreken op gedrag cruciaal zijn voor het succes van de RvC. In mijn RvC nemen commissarissen voldoende tijd om stil te staan bij het eigen gedrag of bij de dynamiek in de groep.

Ja
Nee