VTW in het nieuws 2011


Peiling
Commissarissen zijn onvoldoende toegerust om ook op het gebied van informatie en communicatie technologie (ICT) hun rol als toezichthouder goed uit te kunnen oefenen.

Eens
Oneens