VTW in het nieuws 2011


Peiling
Met ingang van 2015 is voor u als VTW-lid permanente educatie verplicht. U kunt hiervoor PE-actviteiten volgen bij aanbieders van uw keuze. De VTW moet daarom juist ook zelf PE-activiteiten blijven aanbieden.

Ja, dit hoort bij haar rol als beroepsvereniging
Nee, dit moet zij overlaten aan de markt