Commissie van Aanbeveling en Beroep

De algemene ledenvergadering heeft een commissie van aanbeveling en beroep ingesteld, waarvan de leden uit de leden van de vereniging worden gekozen. Het lidmaatschap van deze commissies is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De kandidaatstelling en verdere procedure van de (her)benoeming van bestuursleden loopt geheel via de commissie van aanbeveling en beroep. Daarnaast fungeert de commissie als beroepscommissie van de vereniging. 

 

De instelling en taken van de commissie van aanbeveling en beroep zijn geregeld in de Statuten (download) en het Huishoudelijk Reglement (download). De  comissie is als volgt samengesteld: 

  • Ben van Dijk (lid)
  • Douwe Hoogstra (lid)
  • Martje Kieft (voorzitter)

Naar Organisatie


Peiling
Met ingang van 2015 is voor u als VTW-lid permanente educatie verplicht. U kunt hiervoor PE-actviteiten volgen bij aanbieders van uw keuze. De VTW moet daarom juist ook zelf PE-activiteiten blijven aanbieden.

Ja, dit hoort bij haar rol als beroepsvereniging
Nee, dit moet zij overlaten aan de markt