Commissie van Aanbeveling en Beroep

De algemene ledenvergadering heeft een commissie van aanbeveling en beroep ingesteld, waarvan de leden uit de leden van de vereniging worden gekozen. Het lidmaatschap van deze commissies is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

De kandidaatstelling en verdere procedure van de (her)benoeming van bestuursleden loopt geheel via de commissie van aanbeveling en beroep. Daarnaast fungeert de commissie als beroepscommissie van de vereniging. 

 

De instelling en taken van de commissie van aanbeveling en beroep zijn geregeld in de Statuten (download) en het Huishoudelijk Reglement (download). De  comissie is als volgt samengesteld: 

  • Ben van Dijk (lid)
  • Douwe Hoogstra (lid)
  • Martje Kieft (voorzitter)

Naar Organisatie


Peiling
De voorzitter van de PEW, Ronald van Vliet, stelde vorige week in de persconferentie: "Door verschillende incidenten in de sector is er veel maatschappelijk vermogen verloren gegaan. Bovendien is het vermoeden ontstaan dat het stelsel niet optimaal functioneert. De enquêtecommissie wil de komende weken aan de weet komen wat er precies is gebeurd. Hoe het heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. " De VTW is benieuwd wat u hiervan vindt. Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor de incidenten in de sector?

De bestuurder(s)
Het intern toezicht
CFV en WSW
De minister(s)
De politiek