Belangenbehartiger

In de rol van belangenbehartiger zet de VTW zich namens de leden in voor het uitdragen van de wezenlijke betekenis van het intern toezicht voor het maatschappelijk en doelmatig functioneren van corporaties en de maatschappelijke waardering daarvan.

De VTW is erkend en volwaardig gesprekspartner op het gebied van intern toezicht bij corporaties en gaat actief de dialoog aan met politieke partijen, de overheid (o.a. het ministerie van BZK/DG WWI) en organisaties als Aedes, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de Nederlandse Woonbond en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Naar Rollen


Peiling
De voorzitter van de PEW, Ronald van Vliet, stelde vorige week in de persconferentie: "Door verschillende incidenten in de sector is er veel maatschappelijk vermogen verloren gegaan. Bovendien is het vermoeden ontstaan dat het stelsel niet optimaal functioneert. De enquêtecommissie wil de komende weken aan de weet komen wat er precies is gebeurd. Hoe het heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. " De VTW is benieuwd wat u hiervan vindt. Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor de incidenten in de sector?

De bestuurder(s)
Het intern toezicht
CFV en WSW
De minister(s)
De politiek