Adviesbureaus

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de RvC zich door een externe wil laten ondersteunen. Bijvoorbeeld een second opinion over een ingrijpend plan en materie die zowel voor de corporatie als de RvC nieuw is, het ontwikkelen van een beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder en ondersteuning bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris of bestuurder. De RvC overlegt in beginsel vooraf met de bestuurder over het voornemen om een externe in te schakelen.

Hieronder staan adviesbureaus die actief zijn in de corporatiesector en die RvC's bij bepaalde vraagstukken kunnen adviseren en ondersteunen. Wilt u uw adviesbureau ook op de VTW-website, stuur dan een mail met drie positieve referenties van RvC's met een korte beschrijving van de uitgevoerde opdracht naar de VTW.

Ervaringen delen? Voeg een review toe

U kunt uw ervaringen delen en een adviesbureau beoordelen door een review toe te voegen. Klik hiervoor op de naam van het betreffende adviesbureau en vervolgens op het paarse blokje ‘review toevoegen’.


Arbeidsrecht

Beloning bestuur

Financieel

Fusie

Integriteit en open bronnen onderzoek

Professionalisering intern toezicht

Risicomanagement

Teambuilding

Visitatie en stakeholders

Kijk op www.visitaties.nl voor een actueel overzicht van geaccrediteerde visitatiebureaus.

Werving en selectie bestuurders

Werving en selectie commissarissen

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Botman Advies (www.botmanadvies.nl)

Door Oudenhoven op 2018-09-04 14:37:38

  • Commissaris: Nee
  • Hoe groot is de RvC: 5
  • Hoe groot is de corporatie in aantal verhuureenheden: < 5.000
  • Wanneer is de opdracht uitgevoerd: 0

De heer Botman is voorzitter van de RvC Stichting Heuvelrug Wonen. Via de werkorganisatie van deze woningcorporatie krijg ik schriftelijk bericht dat ik de heer Botman twee heb gebeld. Als ik hem en andere leden van de RvC blijf benaderen dan begint Heuvelrug Wonen weer een rechtszaak. Ik heb getracht na een verlopen periode (6 maanden) waarbij de kantonrechter mij een contactverbod had opgelegd alsnog een antwoord te krijgen op de misdraging van 2 leden in zijn Raad van Commissarissen. Inmiddels is één vertrokken en een andere wil mij geen verontschuldiging aanbieden voor het niet integere gedrag, zij had mij beloofd om Heuvelrug Wonen niet in te lichten over een (vertrouwelijk) telefoongesprek dat ik met haar had. In de dagvaarding bleek de advocaat voor Heuvelrug Wonen cum suis (woningcorporatie gezamenlijk met een lokale huurdersbelangenvereniging) mij te verwijten dat ik met mevr. Haan had getelefoneerd. Ik zou hier uitgebreid moeten uitleggen dat Heuvelrug Wonen zich ten onrechte "vierkant" schaart achter het standpunt van de "lege" vereniging dat elke huurder zogenaamd "van rechtswege" lid is van de betreffende Huurders Belangen Vereniging. Dit is niet waar en de vereniging handelt in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Inmiddels is ook de statutair verplichte ledenvergadering (te houden vóór 1juli) voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ik heb een sommatie ontvangen van mevrouw Mr. Hartkamp van het advocatenkantoor TOMLOW dat een stevige reputatie heeft. Ik heb een sommatie om leden van de RvC niet te benaderen. Want anders zal in een juridische procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning worden gevorderd. De heer Botman heeft "kilo's boter" op zijn hoofd met zijn "adviesbureau" voor RvC leden. Ik zou hem willen betitelen als "laffe Mat" omdat hij niets van zijn mooie theorieën in de praktijk brengt. Het is een rommeltje op de Utrechtse Heuvelrug omdat de woningcorporatie nog de enige is die belang heeft bij een voortbestaan van verenigingen die maling hebben aan huurders van de woningcorporatie. Ik had al telefonisch contact gehad met het per 1-7-2018 nieuwe lid Mevrouw Mr. Dr. M.C.E. van der Vleuten lid (met haar taak: Juridisch en Volkshuisvesting). Ik heb redenen om mij niet te laten intimideren en zal haar nog tenminste éénmaal per email inlichten over de "sommatie" namens "Heuvelrug Wonen" mogelijk in opdracht van de woonconsulente bewonerszaken. Ik kan U tevens meedelen dat ik ook een klacht ingevolge de Governancecode zal indienen over de directeur/bestuurder van de (woningcorporatie) Stichting Heuvelrug Wonen en uiteraard ook een klachten over de Raad van Commissarissen die met enkele incompetente leden op onvoldoende wijze het toezicht uitoefent op Heuvelrug Wonen. De woningcorporatie wil kennelijk "meegesleept" worden in het schandaal dat bij de lokale huurders belangen vereniging bestaat en waarin ik alleen sta vanwege de intimidatie! Maar ik laat mij door niemand angst aanjagen. OOK VTW bureau@vtw.nl krijgt een email