Agenda

24-05-2019 09:30 - 13:00

VTW Regiobijeenkomst Aedes benchmark voor toezichthouders

De Aedes-benchmark bestaat in 2018 uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De afgelopen maanden hebben corporaties hiervoor op grote schaal gegevens aangeleverd. De benchmarkresultaten zijn op 22 november 2018. tijdens het Aedes congres openbaar gemaakt

Lees verder

07-06-2019 09:30 - 13:30

VTW Regiobijeenkomst Duurzaamheid en Toezicht in de Praktijk Eindhoven

U gaat in gesprek over duurzaamheidstrategieën, ambities en innovaties, wat we van elkaar kunnen leren, welke (financiële) risico’s aan het verduurzamen verbonden zijn – en niet in de laatste plaats: wat is de rol van de toezichthouder bij de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? In het eerste deel zullen de resultaten...

Lees verder

13-06-2019 17:30 - 21:00

VTW Regiobijeenkomst Duurzaamheid en Toezicht in de Praktijk Drachten

U gaat in gesprek over duurzaamheidstrategieën, ambities en innovaties, wat we van elkaar kunnen leren, welke (financiële) risico’s aan het verduurzamen verbonden zijn – en niet in de laatste plaats: wat is de rol van de toezichthouder bij de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? In het eerste deel zullen de resultaten...

Lees verder

20-06-2019 17:30 - 21:00

VTW Regiobijeenkomst Duurzaamheid en Toezicht in de Praktijk Zaandam

U gaat in gesprek over duurzaamheidstrategieën, ambities en innovaties, wat we van elkaar kunnen leren, welke (financiële) risico’s aan het verduurzamen verbonden zijn – en niet in de laatste plaats: wat is de rol van de toezichthouder bij de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? In het eerste deel zullen de resultaten...

Lees verder

25-06-2019 15:30 - 20:30

VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Middenhuur &Toezicht

Het thema Middenhuur is momenteel erg actueel. De vraag is wat corporaties mogen, kunnen en willen. Dit is uiteraard sterk regionaal bepaald. Is er een aanpassing nodig van de strategie van de corporatie en wat vinden huurders en gemeenten ervan? En wat is de rol van de RvC hierin? Al...

Lees verder

28-06-2019 09:30 - 13:30

VTW Regiobijeenkomst Duurzaamheid en Toezicht in de Praktijk Rotterdam

U gaat in gesprek over duurzaamheidstrategieën, ambities en innovaties, wat we van elkaar kunnen leren, welke (financiële) risico’s aan het verduurzamen verbonden zijn – en niet in de laatste plaats: wat is de rol van de toezichthouder bij de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? In het eerste deel zullen de resultaten...

Lees verder

20-09-2019 09:30 - 16:30

VTW Ledencongres

Save The Date! Inschrijven nog niet mogelijk.

Lees verder

04-10-2019 12:30 - 16:00

VTW Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap Den Bosch

Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken...

Lees verder

26-11-2019 15:30 - 20:30

VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst

Save The Date! Inschrijven nog niet mogelijk.

Lees verder