Agenda

27-03-2018 10:30 - 12:30

VTW Bijeenkomst Evaluatie Woningwet, locatie Meppel

10.00-10.30 uur Inloop 10.30 - 12.30 uur opbouwende discussie Bij deze bijeenkomst is er ruimschoots de mogelijkheid is om uw punten in te brengen en uw vragen aan ons kunt stellen.  12.30 - 13.00 netwerklunch Voor deze bijeenkomst zijn PE-punten niet van toepassing

Lees verder

29-03-2018 10:30 - 12:30

VTW Bijeenkomst Evaluatie Woningwet, locatie Eindhoven

10.00-10.30 uur Inloop 10.30 - 12.30 uur opbouwende discussie Bij deze bijeenkomst is er ruimschoots de mogelijkheid is om uw punten in te brengen en uw vragen aan ons kunt stellen.  12.30 - 13.00 netwerklunch Voor deze bijeenkomst zijn PE-punten niet van toepassing

Lees verder

06-04-2018 09:30 - 13:00

Het ongezegde in de Boardroom

9.30 uur ontvangst  10.00-12.00 uur Marilieke Engbers heeft het afgelopen jaar bij een 15-tal RvC's/RvT's van woningcorporaties intensief onderzoek gedaan naar het ongezegde in de boardroom. Jaap Winter en Erik van de Loo zijn nauw betrokken bij dit onderzoek. Marilieke Engbers zal de verrassende resultaten van het onderzoek over het...

Lees verder

01-06-2018 02:00 - 03:00

online masterclass nr 3. 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Doelgroep Alle commissarissen.   Sprekers Sprekers: mr. M. (Myrthe) Stolp en mr. T. (Tjark) de Waard, advocaten bij Houthoff Buruma   Twee juristen van Houthoff Buruma treden op als spreker en nemen u mee in de juridische...

Lees verder

01-06-2018 04:00 - 05:00

online masterclass nr 5. 'Basiskennis van de financiële huishouding van woningcorporaties'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel...

Lees verder

01-06-2018 05:00 - 06:00

online masterclass nr 6. 'Toezicht op financiële sturing met focus op doelstellingen en continuïteit'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Deze  online masterclass is bestemd voor commissarissen die hun kennis op het gebied van financiële sturing willen verdiepen.Basis voor financiële sturing en het toezicht daarop, is het business model voor corporaties. Waar wordt het geld verdiend en waarde...

Lees verder

01-06-2018 06:00 - 07:00

online masterclass nr 7. 'De rol van de RvC bij bouwen en renoveren' - Basis

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat...

Lees verder

01-06-2018 07:00 - 08:00

online masterclass nr 8. 'De rol van de RvC bij bouwen en renoveren' - Verdieping

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Bouwen en renoveren zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt...

Lees verder

28-06-2018 15:00 - 21:00

VTW ALV en Themabijeenkomst

U kunt al aanmelden. De invulling van het programma en de locatie volgt later.

Lees verder