Agenda

28-08-2019 09:30 - 12:30

VTW Ledenbijeenkomst Oplossingsrichtingen volkshuisvestelijke opgave Vestia

Deze bijeenkomst is op uitnodiging voor de corporaties in de maatwerkgemeenten en de regionale corporaties die betrokken zijn bij de volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Hamit Karakus, de bestuurlijk regisseur heeft met alle uitgenodigde corporaties gesprekken gevoerd. Vanuit de positie van het toezicht willen wij u daar graag over informeren. Hamit...

Lees verder
20-09-2019 09:30 - 16:30

VTW Ledencongres Governance van lokale netwerken

Governance van lokale netwerken van woningcorporaties De laatste jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande in de lokale omgeving. Steeds meer taken van de Rijksoverheid zijn verschoven naar gemeenten en is er een ontwikkeling in gang gezet waardoor steeds meer mensen (zo lang mogelijk) zelfstandig moeten kunnen blijven wonen....

Lees verder
04-10-2019 12:30 - 16:00

VTW Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap Den Bosch

Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken...

Lees verder
26-11-2019 15:30 - 20:30

VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst

Save The Date! Inschrijven nog niet mogelijk.

Lees verder