Agenda

01-02-2019 09:30 - 13:00

Aedes benchmark voor toezichthouders

De Aedes-benchmark bestaat in 2018 uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De afgelopen maanden hebben corporaties hiervoor op grote schaal gegevens aangeleverd. De benchmarkresultaten zijn op 22 november jl. tijdens het Aedes congres openbaar gemaakt

Lees verder