Agenda

31-05-2018

Masterclass “Huurdersbelang en betrokken huurders”

Lees verder

06-06-2018

Masterclass “Ontwikkelen en beheren van woonvormen voor bijzondere doelgroepen”

Lees verder

07-06-2018

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

Lees verder

25-06-2018

Masterclass “Boardroom Dynamics”

Lees verder

28-06-2018 15:30 - 20:00

VTW ALV en Themabijeenkomst Toezicht op duurzaamheid

Themabijeenkomst Toezicht op duurzaamheid Duurzaamheid is voor corporaties één van de belangrijkste en meest ingrijpende thema’s voor de komende jaren. Het interne toezicht heeft een belangrijke (klankbord)rol in de discussie over de korte en lange termijn strategie van de corporatie, waarin een keuze moet worden gemaakt over de inzet van...

Lees verder

01-09-2018 02:00 - 03:00

online masterclass nr 3. 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Doelgroep Alle commissarissen.   Sprekers Sprekers: mr. M. (Myrthe) Stolp en mr. T. (Tjark) de Waard, advocaten bij Houthoff Buruma   Twee juristen van Houthoff Buruma treden op als spreker en nemen u mee in de juridische...

Lees verder

01-09-2018 04:00 - 05:00

online masterclass nr 5. 'Basiskennis van de financiële huishouding van woningcorporaties'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel...

Lees verder

01-09-2018 05:00 - 06:00

online masterclass nr 6. 'Toezicht op financiële sturing met focus op doelstellingen en continuïteit'

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Deze  online masterclass is bestemd voor commissarissen die hun kennis op het gebied van financiële sturing willen verdiepen.Basis voor financiële sturing en het toezicht daarop, is het business model voor corporaties. Waar wordt het geld verdiend en waarde...

Lees verder

01-09-2018 06:00 - 07:00

online masterclass nr 7. 'De rol van de RvC bij bouwen en renoveren' - Basis

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.   Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat...

Lees verder