VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Middenhuur &Toezicht

25-06-2019 15:30 - 20:30
Kontakt der Kontinenten Soesterberg
2019-04-17 tot 2019-06-21
Marja Appelman, Directeur Woningmarkt, ministerie BZK, Cody Hochstenbach, Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en Johan Conijn, Directeur woningcorporaties bij Finance ideas.
0
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Middenhuur is momenteel een erg actueel thema. Welke rol hebben corporaties hierin? Wat mogen corporaties van de wet? Wat gaat er mogelijk veranderen op dat vlak? Wat willen corporaties met middenhuur? En hoe ver reiken de mogelijkheden binnen de lokale setting? Is er een aanpassing nodig van de strategie van de corporatie en wat vinden huurders en gemeenten van de mogelijke rol van corporaties en wat gaat dat kosten?

Deze vragen worden besproken in de themabijeenkomst. Hierin zal uiteraard ook de rol van de RvC nadrukkelijk aan de orde komen.

Sprekers
Er zijn drie sprekers die een visie geven op corporaties en middenhuur:
- Marja Appelman, Directeur Woningmarkt, ministerie BZK. Zij zal ingaan op de ontwikkelingen vanuit het ministerie van BZK met betrekking tot de middenhuur en de mogelijke rol van corporaties.
- Cody Hochstenbach, Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal met name de stelling innemen dat corporaties er niet zijn voor de middenhuur.
- De positie en de rol van woningcorporaties in het middensegment hangt samen met de huurgrens voor de DAEB-scheiding. In krappe regio’s zou deze huurgrens hoger moeten zijn. Tegelijkertijd zouden de niet-DAEB activiteiten geleidelijk afgebouwd moeten worden. Zie ook essay van Johan Conijn ‘Een uitweg uit de beklemming van de DAEB-scheidingessay’ : https://www.vtw.nl/essay-bij-evaluatie-woningwet-aedes-johan-conijn-een-uitweg-uit-de-beklemming-van-de-daeb-scheiding-oktober-2018

Tijdsindeling programma

15.30 uur Inloop deelnemers
16.00 uur Themabijeenkomst
18.00 uur Netwerkbuffet
19.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
20.30 uur Einde bijeenkomst
Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie