VTW Ledencongres Governance van lokale netwerken

20-09-2019 09:30 - 16:30
Antropia Driebergen
tot
Sprekers met expertise van verschillende lokale netwerken.
250
4
€ 100
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Governance van lokale netwerken van woningcorporaties

De laatste jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande in de lokale omgeving. Steeds meer taken van de Rijksoverheid zijn verschoven naar gemeenten en is er een ontwikkeling in gang gezet waardoor steeds meer mensen (zo lang mogelijk) zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Het gaat o.a. om ouderen, mensen met schulden, verwarde personen en statushouders. Dit zijn vaak mensen met een lager inkomen. Door deze ontwikkelingen wordt er steeds meer een beroep gedaan op sociale huurwoningen van corporaties. Sinds de invoering van de Woningwet in juli 2015 zijn corporaties sterk ingeperkt in de activiteiten die zij mogen ontwikkelen en financieel ondersteunen. Dit levert dilemma’s en knelpunten op.

Corporaties waren door de ruime financiële armslag in het verleden vaak de ‘pinautomaat’ van de gemeente en daardoor automatisch een heel belangrijke speler in de lokale gemeenschap. Met de Woningwet is “terug naar de kerntaak” het devies. Hierdoor zijn corporaties niet langer automatisch het middelpunt van een lokaal netwerk. Corporaties zijn steeds meer één van de vele spelers geworden in een complex lokaal netwerk. Partijen en organisatie op het gebied van welzijn, zorg, wonen, onderwijs, energie, vervoer etc. werken samen met de gemeente aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken en leefbare wijken.

Dit vraagt om nieuwe vormen van netwerk-samenwerking en financiering en dus ook om nieuwe vormen van governance.

Tijdens het VTW ledencongres bespreken we op interactieve wijze verschillende aspecten van lokale netwerken en de rol van het toezicht hierin . Het wordt een dag vol praktijkvoorbeelden en inspiratie die u als toezichthouder kunnen helpen uw rol te nemen in de lokale setting.

Kijk voor meer informatie op https://www.vtw.nl/ledencongres

Tijdsindeling programma

9:30 uur: Inloop
10:00 - 11:30 uur Plenaire sessie
11:45 - 15:45 uur Een keuze uit lezingen en interactieve sessies
15.45 Ludieke plenaire afsluiting
Netwerken: lunch buffet tussen de bedrijven door en napraten met borrel
Terug naar overzicht

Veel gezocht