VTW Ledenbijeenkomst Oplossingsrichtingen volkshuisvestelijke opgave Vestia

28-08-2019 09:30 - 12:30
VTW Zoetermeer
tot 2019-08-23
Hamit Karakus
100
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Deze bijeenkomst is op uitnodiging voor de corporaties in de maatwerkgemeenten en de regionale corporaties die betrokken zijn bij de volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Hamit Karakus, de bestuurlijk regisseur heeft met alle uitgenodigde corporaties gesprekken gevoerd. Vanuit de positie van het toezicht willen wij u daar graag over informeren.

Hamit Karakus heeft als bestuurlijk regisseur oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Hij heeft hierover een rapport uitgebracht. Karakus wil graag in gesprek met de RvC’s van betrokken corporaties in het verzorgingsgebied van Vestia. Hoe wordt de RvC / RvT betrokken bij dit proces? Wat moet u als toezichthouder weten? Om VTW leden zo goed mogelijk te informeren, belegt de VTW in samenwerking met de bestuurlijk regisseur een informatiebijeenkomst.

Tijdsindeling programma

9.00 uur inloop
10.00 uur - 12.00 uur bijeenkomst
12.00 uur netwerklunch
Terug naar overzicht

Veel gezocht