VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector

09-10-2020 10:00 - 12:30
Zoom Videoconferentie
tot
Ed Nijpels, Ferdi Licher, Kristel Lamers e.a. zie programma
240
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De impact van de energietransitie van de gebouwde omgeving op corporaties is fors. De transitie heeft impact op de strategie en de financiën van corporaties, en de sociale impact is groot. Tegelijkertijd biedt de energietransitie kansen: corporaties kunnen als startmotor een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties. Corporaties staan samen voor een grote opgave. De energietransitie heeft vanzelfsprekend óók impact op de rollen van de RvC.
In dit congres worden verschillende aspecten van de energietransitie besproken en de impact op de corporatiesector, waarbij de rollen van de RvC ook nadrukkelijk worden meegenomen.

Tijdsindeling programma

9.45 - 10.00 uur Inloggen bij bijeenkomst
10.00 - 11.15 uur Guido van Woerkom; Korte introductie
Ed Nijpels; het klimaatakkoord en de gebouwde omgeving
Ferdi Licher; het klimaatbeleid van BZK vanuit de gebouwde omgeving
Kristel Lammers; RES en Transitievisie warmte vanuit de NPRES
11.15 - 11.30 uur Pauze
11.30 - 12.30 uur Breakoutsessies, inclusief vragen en discussie
- Visie Energiestrategie gebouwde omgeving; Henri Bontebal
- Strategie corporatie mbt energietransitie in combinatie met de financiële huishouding/meerjarenbegroting; Marc Eggermont
- Warmtenetten landelijk beleid; Willem de Vreeze en de rol van Amsterdamse corporaties bij warmtenetten; Egbert de Vries
- Proef met energie neutrale woningen, een samenwerking van Parteon in Zaanstad met Urgenda; Jurgen de Ruiter, directeur financiën en bedrijfsondersteuningen een commissaris
- Flatgebouw van Bo-Ex dat zelf energie produceert, in samenwerking met marktpartijen en Hogeschool; bestuurder Marije Eleveld en een commissaris
- Energietransitie in de praktijk Utrecht; Anne Jo Visser manager duurzaamheid Utrecht

11.15 uur Plenaire afsluiting
Terug naar overzicht

Veel gezocht