NBA-VTW Bijeenkomst ‘Relatie Commissarissen en Accountants Woningcorporaties’

20-03-2020 09:00 - 12:30
NBA Amsterdam
tot
Zie programma
50
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

In de VTW handreiking ‘Spel met meerwaarde, de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant’ staan 12 aanbevelingen voor de praktijk. In de praktijk is het de uitdaging om deze aanbevelingen om te zetten in daadwerkelijke acties, zodanig, dat zij bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de RvC en de accountant. Er is via een enquête onderzocht in hoeverre commissarissen en accountants van corporaties met de 12 aanbevelingen aan de slag zijn gegaan. In de bijeenkomst zullen de resultaten van de enquête worden gepresenteerd en zal er door een aantal experts worden gereflecteerd op deze resultaten.

Tijdsindeling programma

09.00 uur Ontvangst/ inloop
09.30 uur Welkom/inleiding door dagvoorzitter Ben Spelbos (commissaris en oud partner PwC)
09.40 uur Presentatie Onderzoeksresultaten door Albert Kerssies (VTW) en Johan Scheffe (NBA)
10.00 uur Reflectie op onderzoeksresultaten door accountant Lizan Goossens Kloek (Deloitte)
10.20 uur Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Andre Loogman
10.40 uur Pauze
11.00 uur Reflectie op het onderwerp vanuit een andere sector door commissaris Margot Scheltema
11.20 uur Paneldiscussie o.l.v. Ben Spelbos; in het panel zitten: Ada van der Veer, Margot Scheltema, Lizan Goossens-Kloek en Andre Loogman
12.00 uur Walking lunch
Terug naar overzicht

Veel gezocht