Verantwoorde rebellie & verantwoord toezicht: Governance bij collectieve woonvormen voor ouderen. (VTW en NVTZ Masterclass)

07-12-2020 10:00 - 12:00
Webinar
tot
Pauline Meurs <br>Dr. Katja Rusinovic (De Haagse Hogeschool) <br>Dr. Marianne van Bochove (Erasmus School of Health Policy & Management)
0
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De Masterclass richt zich op de wijze waarop je als lid van een Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen goed toezicht kunt houden op tegendraadse nieuwe initiatieven binnen een woningcorporatie en/of zorgorganisatie, in een context van (externe) veranderingen op het gebied van wonen met zorg.De Masterclass is bedoeld voor toezichthouders bij zowel zorgorganisaties als woningcorporaties met belangstelling voor wonen & zorg voor ouderen en wordt in een gemengde groep gegeven. Dit bevordert de levendigheid van de discussies, en draagt ook bij aan ontkokering en aan toename van onderling leren. Omdat in de Masterclass voorbeelden van ‘verantwoorde rebellie’ worden besproken, worden de deelnemers uitgedaagd vanuit hun eigen – diverse – toezichtspraktijken hun ‘mitsen en maren’ te toetsen, hetgeen tot verrassende kruisbestuivingen en conclusies kan leiden.In deze online masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Korte probleemschets ten aanzien van nieuwe collectieve woonvormen.
 • Wat is verantwoorde rebellie? Hoe kan je hier als toezichthouder gebruik van maken bij het
  realiseren van doelstellingen?
 • Hoe kunnen rebelse bestuurders bijdragen aan het oprichten van nieuwe woonvormen voor ouderen? Hoe kan een organisatie door rebellie inspringen op innovatie, en voorzien in de behoeften en wensen van de zeer diverse groep ouderen?
 • Hoe ga je als toezichthouder om met belemmeringen die ervaren worden in de governance bij het stichten en besturen van innovatieve woonvormen?
 • Welke rol heb je als toezichthouder op het vlak van advisering, als sparring-partner en bij het meebepalen van een strategie?  Wat brengt deze Masterclass u en uw Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht?
 • Meer inzicht in wat rebellie kan betekenen voor uw organisatie;
 • Meer duidelijkheid voor uw eigen rol als commissaris t.a.v. wonen voor ouderen en innovaties, het bieden van ruimte aan bestuurders, en het benoemen van (financiële) risico’s;
 • Reflectie op balans tussen toezichthouden enerzijds en vrijheid bieden aan bestuurder anderzijds.

  Tijdsindeling programma

 • 10:00-10:10Welkom: digitaal. Bespreken programma en doornemen doelstellingen van de online masterclass
 • 10:10-10:20 Rebellie: voorbeelden en spanningen: Pauline Meurs (dagvoorzitter)
 • 10:20-10:50 Presentatie onderzoek Naar Verantwoorde Rebellie: governance van nieuwe woonvormen. Bespreken van resultaten huiswerkopdracht. Poll-vragen invoeren tijdens de lezing.

  Dr. Katja Rusinovic (De Haagse Hogeschool) en Dr. Marianne van Bochove (Erasmus School of Health Policy & Management) hebben in 2019 onderzoek verricht onder 17 bestuurders, directeuren en toezichthouders van vernieuwende initiatieven voor collectieve woonvormen voor ouderen. Het onderzoek richtte zich op de governance van – en besluitvorming bij – dit soort projecten, met een focus op het begrip ‘rebellie’, waarbij initiatiefnemers de ruimte nemen binnen de huidige kaders om tot een vernieuwende collectieve woonvorm te komen. In 30 minuten zullen Katja Rusinovic en Marianne van Bochove de resultaten van het onderzoek presenteren. Door de onderzoekers wordt duiding gegeven over de schaalbaarheid van hun bevindingen.

 • 10:50-11:00 Ondervraging van sprekers door Pauline Meurs
 • 11:00-11:10 Korte pauze
 • 11:10-11:50 Interactieve breakoutsessies op basis van casus

  In de vorm van kleine werkgroepen zullen de deelnemers zich buigen over de resultaten uit het onderzoeksproject en hoe deze bevindingen relevant zijn voor de eigen corporatie of instelling en het functioneren als toezichthouder. In deze sessies wordt besproken of de bevindingen overeenkomen met de ervaringen van de alledaagse praktijk van toezichthouders en de schaalbaarheid van de bevindingen. De interactieve workshop heeft als doel toezichthouders te voorzien van de inzichten uit het onderzoek zodat zij deze vanuit hun functie kunnen toepassen in bestaande en nieuw op te richten woonvormen voor ouderen. Er is tijdens de sessies de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen rondom een bepaald thema. Deze thema’s worden mede bepaald op basis van input die verkregen is uit de poll-vragen en de huiswerkopdracht.

 • 11:50-12:00 Terugkoppeling van de hoofdbevindingen per groep via chatfunctie: verzamelen en ordenen. Slotwoord door Pauline Meurs: wat viel haar op?
  Terug naar overzicht
 • Veel gezocht