Zeggenschap en participatie bij woonvormen voor ouderen, hoe regel je dat? (Masterclass van VTW en NVTZ)

12-03-2021 10:00 - 12:00
Webinar
tot
40
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De Masterclass richt zich op de wijze waarop je als lid van een Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen goed toezicht kunt houden op zeggenschap, participatie van bewoners en co-creatie bij woonvormen voor ouderen binnen een woningcorporatie en/of zorgorganisatie.

De Masterclass is bedoeld voor toezichthouders bij zowel zorgorganisaties als woningcorporaties met belangstelling voor wonen & zorg voor ouderen. Omdat in de Masterclass voorbeelden van participatie, inspraak en zeggenschap worden besproken, worden de deelnemers uitgedaagd vanuit hun eigen – diverse – toezichtspraktijken hun ‘mitsen en maren’ te toetsen, hetgeen tot verrassende kruisbestuivingen en conclusies kan leiden.

Wat brengt deze Masterclass u en uw Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht?
• Meer inzicht in bewonersparticipatie, zeggenschap en co-creatie;
• Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de doelgroep ‘ouderen’ en het mogelijk opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie met inspraak van eindgebruikers;
• Meer duidelijkheid voor de eigen rol als commissaris (op voordacht van huurders en/of cliënten) t.a.v. oudere huurders/zorgvragers.

Tijdsindeling programma

10.00 uur Welkom: digitaal. Bespreken programma en doornemen doelstellingen van de online masterclass, door Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkelingen, De Haagse Hogeschool.
10.10 uur Presentatie “Inspraak: formeel versus informeel, de praktijk van KWH”, door Sven Turnhout, KWH, Hét landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties
10.30 uur Presentatie “Informele participatie en eigen regie: de rollen omgekeerd”, door Lucy Barreiro de León, SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.
10.40 uur Presentatie bevindingen onderzoeksproject door Zsuzsu Tavy en Joost van Hoof, De Haagse Hogeschool. Onderzoekers van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in 2020 bij een vijftal geselecteerde collectieve woonvormen voor ouderen onderzoek gedaan onder bestuurders/directeuren en bewoners van innovatieve woonvormen. Het onderzoek richtte zich op de zeggenschap en participatie van ouderen bij dit soort projecten. Welke vormen van zeggenschap en participatie wensen ouderen, en welke methoden kun je toepassen om tot een vernieuwende collectieve woonvorm te komen? Wat is de meerwaarde van diverse vormen van zeggenschap, hoe beïnvloedt dit de opzet van een vernieuwende woonvorm, en hoe vergroot dit het draagvlak onder (toekomstige) bewoners? En belangrijk voor deze Masterclass: Welke vragen roept dit op voor toezichthouders?
10.40 uur Presentatie bevindingen onderzoeksproject door Zsuzsu Tavy en Joost van Hoof, De Haagse Hogeschool. Onderzoekers van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in 2020 bij een vijftal geselecteerde collectieve woonvormen voor ouderen onderzoek gedaan onder bestuurders/directeuren en bewoners van innovatieve woonvormen. Het onderzoek richtte zich op de zeggenschap en participatie van ouderen bij dit soort projecten. Welke vormen van zeggenschap en participatie wensen ouderen, en welke methoden kun je toepassen om tot een vernieuwende collectieve woonvorm te komen? Wat is de meerwaarde van diverse vormen van zeggenschap, hoe beïnvloedt dit de opzet van een vernieuwende woonvorm, en hoe vergroot dit het draagvlak onder (toekomstige) bewoners? En belangrijk voor deze Masterclass: Welke vragen roept dit op voor toezichthouders?
10.50 uur Ondervraging van sprekers door Katja Rusinovic
11.00 uur Korte pauze
11.10 uur Interactieve breakoutsessies op basis van casus.
In de vorm van kleine werkgroepen zullen de deelnemers zich buigen over een aantal stellingen die voortkomen uit de praktijk. In deze sessies worden verschillende vormen van inspraak en zeggenschap en de rol en invloed ervan in de boardroom besproken aan de hand van stellingen.
De interactieve workshop heeft als doel toezichthouders te voorzien van de inzichten uit het onderzoek zodat zij deze vanuit hun functie kunnen toepassen in bestaande en nieuw op te richten woonvormen voor ouderen. Er is tijdens de sessies de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Aanvullende relevante opmerkingen en suggesties worden teruggekoppeld aan het einde van de sessie in de vorm van do’s en don’ts en praktische tips.
11.50 uur Terugkoppeling van de hoofdbevindingen per groep via de chatfunctie en Slotwoord door Sven Turnhout en Katja Rusinovic: wat viel op?
Terug naar overzicht

Veel gezocht