VTW Ledenbijeenkomst Actuele Strategische Thema’s Fiscaliteit en toezicht

26-03-2021 10:00 - 12:00
tot
Reinder Wiersma en Mark van der Wielen
0
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De VTW handreiking Toezicht op fiscaliteit wordt momenteel geactualiseerd en zal in de loop van maart 2021 worden gepubliceerd.
In de bijeenkomst zal Deloitte op strategisch niveau ingaan op de fiscale druk bij woningcorporaties en de invloed hiervan op de kasstromen. Hierbij zullen de belangrijkste strategische thema’s worden benoemd ten aanzien van de vennootschapsbelasting. Daarnaast zullen de strategische thema’s zoals de verhuurderheffing, btw en overdrachtsbelasting nader worden toegelicht.

Vervolgens zal het belangrijke onderwerp ‘Tax in control’ worden besproken. Hierbij zal onder meer de doorontwikkeling van het Horizontaal Toezicht worden besproken, maar ook andere ‘controle-mogelijkheden’ om de fiscaliteit in te bedden in de organisatie en de rol van de Belastingdienst .

Uiteraard zal met name aandacht worden besteed aan de fiscale zaken die voor u als toezichthouder van uw woningcorporatie relevant zijn.

En er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.

De sprekers zijn Reinder Wiersma en Mark van der Wielen, beiden werkzaam als partner in de woningcorporatie belastingadviesgroep van Deloitte.

Tijdsindeling programma

Programma
10.00-12.00 uur

Welkom door Albert Kerssies (directeur VTW)
Reinder Wiersma en Mark van der Wielen (Deloitte) over:
- Strategische thema’s fiscaliteit en corporaties
- Tax in control
- Vragen en discussie
Terug naar overzicht

Veel gezocht