VTW informatiebijeenkomst “Frauderisicobeheersing en de rol van commissarissen"

28-01-2022 10:00 - 12:00
Zoom videoconferentie
Cosmo Schuurmans en Jethro Vrouwenfelder, EBBEN Partners
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De aandacht voor fraude blijft onverminderd groot. Hoewel de corporatiesector grote stappen heeft gemaakt ten opzichte van ruim tien jaar geleden, duiken ook bij woningcorporaties nog altijd voorbeelden op van fraude.
• Welke rol hebben interne toezichthouders als het gaat om de beheersing van frauderisico’s?
• Hoe kan een organisatie effectief een systeem van frauderisicomanagement inzetten?
• De verschillende aspecten van frauderisicobeheersing komen in deze sessie aan de orde aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Tijdsindeling programma

• Introductie
• Begrippen en fenomenen
• Praktijkvoorbeelden
• Stellingen en een dilemmaspel
• Samenvatting en afsluiting
Terug naar overzicht

Veel gezocht