VTW informatiebijeenkomst: “Resultaten Kwalitatief Onderzoek RUG - VTW"

11-03-2022 10:00 - 12:00
Zoom videoconferentie
Prof. dr. Floor Rink en Dr. Dennis Veltrop
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Het onderzoek

Op verzoek van de VTW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) eind 2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe bestuurders en toezichthouders, ieder vanuit hun eigen perspectief, het huidige functioneren van de corporatiesector evalueren. Hen is tevens gevraagd of door maatschappelijke ontwikkelingen, en veranderingen binnen de sector zelf, een nieuwe visie op intern en extern toezicht noodzakelijk is. Oftewel, volstaat het huidige toezicht om de kwaliteit van corporaties te waarborgen, of zijn aanpassingen nodig?

Terugkoppeling resultaten

In deze bijeenkomst geven Prof. dr. Floor Rink en dr. Dennis Veltrop een terugkoppeling van de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat toezicht met name moet toetsen of de sector de gestelde maatschappelijke doelstellingen behaald. Dit is voor velen wellicht evident, maar de geïnterviewden uiten hun zorgen over de vele obstakels die er momenteel zijn om dit doel te behalen. Men voelt de noodzaak om het hernieuwd maatschappelijk vertrouwen in de sector te bestendigen, en de volkshuisvestelijke opdracht is veelomvattend.

Het gevolg is dat vrijwel alle bestuurders en toezichthouders aangeven dat het behalen van maatschappelijke doelen ten koste gaat van het behalen van andere doelen. De genoemde oplossingen voor dit dilemma ondersteunen de adviespunten die de Denktank ‘Toekomst Toezicht Woningcorporaties’ uitbracht om het toezicht op de sector effectiever in te richten.

Tijdsindeling programma

10.00 uur Introductie Albert Kerssies
Presentatie Floor Rink en Dennis Veltrop
Pauze
Discussie over de aanbevelingen, met stellingen en vragen
12.00 uur Afronding Albert Kerssies
Terug naar overzicht

Veel gezocht