Bijeenkomst voorzitters grote corporaties met AW

21-06-2017 14:00 - 00:00
Autoriteit woningcorporaties, Graadt van Roggeweg 500, Utrecht

Op 21 juni a.s. organiseert de VTW een bijeenkomst exclusief voor voorzitters van de grote corporaties (>20.000 vhe) over de rol van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de relatie met het interne toezicht en de bestuurders. U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

 

In een informele setting zullen we dan met elkaar van gedachten wisselen over de relatie tussen het intern en extern toezicht. Specifiek zoomen we in op de contouren van het toezicht, zoals geformuleerd door de Autoriteit Woningcorporaties. Vooruitlopend op de evaluatie van de Woningwet in 2018 willen we graag twee thema’s verder met u uitdiepen.

 

Locatie: Autoriteit woningcorporaties, Graadt van Roggeweg 500, Utrecht

 

Concept programma:

 

Opening 14.00 uur                 Guido van Woerkom, voorzitter VTW & voorzitter RvC Ymere

                                               Albert Kerssies, directeur VTW

 

Thema 1                                 “rule based” versus “principle based” : hoe kom je voorbij de

compliance en de focus op de regels richting de bedoeling van de corporatie en  intern toezicht met passie dat uitgaat van vertrouwen?

Inleider: Willem van Leeuwen, vz RvC Vivare, lid RvC Stadgenoot

 

Thema 2                                 Hoe ver ga je met reflectief toezicht?

                                               Inleider: Bas Jelier, lid MT Aw

 

Moderator:                             Ronald Florisson

 

Einde met borrel

17.00 uur

 

Bij deze bijeenkomst gelden de zogenoemde “Chatham House rules”. Mocht u zelf onverhoopt verhinderd zijn, kan kunt u zich laten vervangen door uw vicevoorzitter.

 


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid