Masterclass “Risicomanagement”

21-06-2017 15:30 - 20:30
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Verdieping                                                                                       4 PE-        punten

Masterclass “Risicomanagement”

Geeft inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te beheersen. Bespreekt de rol van de RvC in deze en geeft handvatten voor de praktijk van het toezicht op risicomanagement.

 

Inhoud

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. De masterclass geeft inzicht in methoden van risicomanagement en de vertaling ervan naar de praktijk. Het gaat om vragen als: Hoe identificeer je risico’s? Hoe bepaal je hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houd ik als commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Ook worden specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen besproken.

Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden.

 

Deelnemers

Risico’s behoeven niet alleen de aandacht van commissarissen met de portefeuille financiën en zijn niet alleen van financiële aard, hoewel zij doorgaans wel financiële implicaties hebben. De masterclass richt zich daarom op alle commissarissen die zich in risicomanagement willen verdiepen.

           

Indicatief programma

15.15 -  15.30  Ontvangst

 

15.30 – 16.30  Risico’s van woningcorporaties vandaag en morgen

Een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het risicoprofiel van corporaties.

 

16.30 – 17.45  Risicomanagement op strategisch niveau: concepten en methoden

Een introductie in concepten en methoden van risicomanagement. Er komen zaken aan de orde als: methoden om risico’s in beeld te brengen en te wegen, risicobereidheid, methoden van risicobeheersing en het monitoren van risico’s. Ook de rol van de RvC in deze wordt besproken.

 

17.45 – 18.15   Pauze en broodbuffet

 

18.15 – 19.30   Risicomanagement bij corporaties in de praktijk

De verschillende aspecten van risicomanagement bij corporaties worden uitgediept. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt besproken hoe risico’s beheerst kunnen worden.

 

19.30 – 20.30  Organisatiecultuur en functioneren van de RvC als factor van belang  

Besproken wordt hoe de effectiviteit van risicomanagement mede wordt bepaald door de drijfveren van de bestuurder en de overheersende organisatiecultuur, evenals door de wijze van functioneren van de RvC.

 

20.30              Afsluiting

 

Docenten 

G. (Gerard) Erents RA is zijn carrière begonnen als accountant en heeft die voortgezet in de volkshuisvesting, o.a. als directeur van de Nationale Woningraad (een voorganger van Aedes) en van het WSW. Sinds 2007 is Gerard aangesloten bij ORKA-Advies en actief als interim-bestuurder en adviseur bij corporaties. Zo was hij bestuursvoorzitter a.i. bij Vestia en Rochdale. Hiernaast bekleedt Gerard diverse toezichtfuncties, o.a. bij woning-corporaties en in de zorg.

 

Drs. C. (Carla) van der Weerdt RA is partner bij het bureau Accent Organisatie Advies, dat zich o.a. richt op risico-management bij organisaties. Daarvoor heeft zij 15 jaar diverse functies bekleed bij ABN AMRO, onder meer als cfo en in risk management. Carla is lid van de RvC  en van het audit & risk committee van Triodos Bank, BinckBank, DSW Zorgverzekeraar, Hogeschool Inholland en Habion (woningcorporatie).

 

Wanneer en Waar

De masterclass wordt gehouden op:

•          21 juni 2017

De locatie is Beatrixgebouw tegenover de Jaarbeurs in Utrecht, gelegen nabij het CS.

 

Deelname

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15. De masterclass staat open voor leden van de VTW alsook voor commissarissen die geen lid zijn van de VTW. De kosten per deelnemer bedragen 435 euro voor leden van de VTW en 620 euro voor niet-leden van de VTW. Leden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslink. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Annulering voor leden en niet-leden is mogelijk door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waar binnen kosteloos geannuleerd kan worden.

 

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass 100% van de kosten.  U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten,  laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 030 - 25 25 785 of mailen naar bureau@vtw.nl.

 

 

 


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid