13 Masterclass “Zorgen voor een goed team” -voor voorzitters-

20-06-2017 15:30 - 20:30

Specialisatie

4 PE-punten

 

Masterclass “Zorgen voor een goed team” -voor voorzitters-

Verdiept uw visie op een goed presterend RvC-team en uw inzicht in wat nodig is om de kwaliteiten van uw team te behouden of vergroten. Geeft handvatten voor wat u daar als voorzitter aan kunt bijdragen. Besteedt aandacht aan de bemensing van de RvC/

 

Inhoud

Er is veel over teams geschreven en bekend. Daarbij worden uiteenlopende benaderingen gekozen, zoals teamrollen, drijfveren van teamleden en dynamiek binnen teams. Er is nog weinig bekend over de RvC als een specifiek soort team. Tegelijk is de laatste jaren het besef gegroeid dat de kwaliteit van de RvC als team van grote betekenis is voor het presteren van de RvC.
In deze masterclass wordt u uitgenodigd om in een goed gesprek uw eigen visie aan te scherpen op wanneer sprake is van een goed team en om uw inzicht te verdiepen in wat daartoe nodig is en welke bijdrage u als voorzitter daaraan (kunt) leveren. U wordt gevoed met input van een inleider.
De bemensing van de RvC is van grote invloed op het team-functioneren. Dat staat buiten kijf. Het begint met een goed doordachte profielschets, gevolgd door een gedegen proces van werving & selectie, waar goede gesprekken met kandidaten deel van uitmaken. In de masterclass worden u handvatten aangereikt voor het optimaliseren van dit traject. Ook wordt ingegaan op het bijsturen van zittende commissarissen en uw bijzondere taak als voorzitter in deze.
Deze masterclass heeft een sterk interactief karakter. Input van inleiders en verdiepende gesprekken met en tussen de voorzitters in de masterclass wisselen elkaar af.

 

Deelnemers

De masterclass is bedoeld voor voorzitters van RvC’s en commissarissen die binnenkort de voorzittershamer overnemen.

                                                                                                          

Indicatief programma

15.15 -  15.30   Ontvangst

15.30  – 17.00   Een goed presterend RvC-team

 • Wat zijn de ‘eigen-aardigheden’ van de RvC als team?
 • Wanneer is sprake van een goed presterend RvC-team?
 • Wat is nodig voor een goed presterend RvC-team?

17.00 – 18.00   Invloed van de voorzitter op het functioneren van de RvC als team

 • Rolopvatting en rolneming als voorzitter
 • Aansturing van het team en de afzonderlijke leden
 • Spelregels

18.00 – 18.30    Broodbuffet

18.30– 19.45    Zorgen voor de samenstelling van de RvC

 • Passend profiel
 • Zorgvuldige werving & selectie
 • Kwaliteit van het selectiegesprek
 • Zorg voor goede introductie en inwerkperiode

19.45 – 20.30    Bijsturen van competenties en acteren van commissarissen

 • Middelen die de voorzitter heeft
 • Hoe die kunnen worden toegepast

20.30              Afsluiting

 

Inleiders/moderatoren            

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes), onder meer als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangestelde extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij de corporatie Wooncompagnie.

Albert Jan Stam is associate partner van Berenschot B.V. en adviseert onder meer bestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen van woningcorporaties op het gebied van governance en cultuur. Hij heeft met een team van specialisten voor de VTW de handleiding werving, selectie en (her)benoeming commissarissen opgesteld. Albert Jan is binnen enkele organisaties zelf toezichthouder, onder andere in de rol van voorzitter.

 

Wanneer en Waar

De masterclass wordt gehouden op:

 • 20 juni 2017

De locatie is Beatrixgebouw tegenover de Jaarbeurs in Utrecht, gelegen nabij het CS.

 

Deelname

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12. De masterclass staat open voor leden van de VTW alsook voor commissarissen die geen lid zijn van de VTW.

De kosten per deelnemer bedragen 435 euro voor leden van de VTW en 620 euro voor niet-leden van de VTW.

Leden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslink.
Niet-leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Annulering voor leden en niet-leden is mogelijk door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waar binnen kosteloos geannuleerd kan worden.

 

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass 100% van de kosten.  U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten,  laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW behoudt zich het recht voor de datum van de workshop, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen: 030 - 25 25 785.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid