online masterclass nr 2. 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

01-12-2017 01:00 - 02:00

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.

 

Doelgroep
Alle commissarissen.

 

Spreker
Prof. Dr. P. (Peter) Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU-Delft
Peter Boelhouwer (1958), is een autoriteit op het gebied van volkshuisvesting en de woningmarkt. Op diverse bijeenkomsten behandelde hij onder meer de thema’s huurbeleid en betaalbaarheid. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze grenzen is hij een veelgevraagd spreker. De corporatiesector kent hij goed als visitator en als commissaris bij een woningcorporatie.

 

Prijs
75 euro voor leden van VTW.125 euro voor niet-leden

 

Volgen van het online college
De datum en het tijdstip voor deze online masterclass is fictief. U kunt het online college op elk door u gewenst tijdstip volgen. Nadat u het college gevolgd heeft, kunt u het steeds weer opnieuw afspelen. Bij de eerste keer volgt u het hele college. Tussentijds worden zogenaamde pollvragen gesteld met het verzoek om die te beantwoorden. Zo wordt informatie verkregen over uw aanwezigheid gedurende het college. Als u het college daarna nog eens wilt volgen, dan kunt u ook delen overslaan om onmiddellijk uit te komen bij de delen die u nog eens terug wilt horen. Nadere technische informatie krijgt u bij inschrijving voor dit college.

 

PE-punten
Na het volgen de online masterclass kunt u 1 PE-punt registreren.


Terug naar overzicht

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017