online masterclass nr 5. 'Basiskennis van de financiële huishouding van woningcorporaties'

31-12-2018 04:00 - 05:00

De datum is fictief; u kunt op elk gewenst moment deze masterclass volgen.

 

Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. 

 

Doelgroep
Alle commissarissen.

 

Spreker

J.B.W. (Hans) van Vark RA, interim-manager en adviseur voor corporaties, zorginstellingen en gemeenten, auteur 'De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering'

 

Prijs
75 euro voor leden van VTW. 125 euro voor niet leden

 

Volgen van het online college
De datum en het tijdstip voor deze online masterclass is fictief. U kunt het online college op elk door u gewenst tijdstip volgen. Nadat u het college gevolgd heeft, kunt u het steeds weer opnieuw afspelen. Bij de eerste keer volgt u het hele college. Tussentijds worden zogenaamde pollvragen gesteld met het verzoek om die te beantwoorden. Zo wordt informatie verkregen over uw aanwezigheid gedurende het college. Als u het college daarna nog eens wilt volgen, dan kunt u ook delen overslaan om onmiddellijk uit te komen bij de delen die u nog eens terug wilt horen. Nadere technische informatie krijgt u bij inschrijving voor dit college.

 

PE-punten
Na het volgen de online masterclass kunt u 1 PE-punt registreren


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie