Regionale bijeenkomst VTW Aedes NVBW Bunnik

14-02-2018 09:30 - 12:00
Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

Toezicht en besturen met Passie. Regionale Bijeenkomst VTW, Aedes, NVBW

Programma dialoogsessies Amsterdam, Eindhoven, Bunnik 2018

9.30 uur        Inloop

10.00 uur      Opening

10.05 uur      Inleiding Naomi Ellemers: Verhoudingen in de bestuurskamer en toelichting casus

10.15 uur      Bestuurders en commissarissen bespreken casus in subgroepen

10.45 uur      Presentatie en reflectie Naomi Ellemers en bespreking belangrijkste ervaringen deelnemers

11.15 uur      Debat in subgroepen over ervaringen en rollen in verhoudingen bestuur en toezicht na gesprek subgroepen en ‘wat neem je ter bespreking mee naar je eigen bestuur/ RvC’?

11.50 uur      Plenair, bespreking belangrijkste bevindingen en sluiting

12.00 uur      Netwerklunch

Dialoogsessies

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren in 2018 op 2, 9 en 14 februari, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen.

Het waarom van een beslissing

Bestuurders en toezichthouders bespreken een concrete casus met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar sociale psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) en Peter Paul Leutscher (gedragsconsultant en specialist in risicomanagement).  Het debat zal zich toespitsen op het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing en of er een gezamenlijk beeld bij bestuur en toezicht is over de risicobereidheid, de zogenaamde ‘risk-appetite’. Vanuit verschillende rollen en gezichtspunten bespreken de deelnemers de casus. Het gaat hierbij over de verhouding tussen bestuur en toezicht, elkaars uitgangspunten en de dilemma’s die hierbij ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag: is er onderling nog ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit tot stand?

PE-punten

Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend.

No show kosten

Als u zich aanmeldt voor het houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Bij afmelding een week voorafgaande aan de bijeenkomst worden ons geen kosten in rekening gebracht. Meldt u zich later af dan betaalt de VTW zogenaamde ‘no show’ kosten die rond de EUR 40 liggen. De VTW zal deze kosten aan u doorberekenen in het geval dat u zich, na aanmelding, of te laat afmeldt of zonder kennisgeving afwezig bent. Wilt u zich afmelden nadat u zich heeft aangemeld, dan kan dat via Leden Login of een korte mail naar bureau@vtw.nl.


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie