Symposium Woonbond & VTW en ALV VTW

28-11-2017 14:30 - 20:30
Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht

Programma

14.30 - 15.00 uur Onvangst

15.00 - 18.00 uur  Symposium VTW en Woonbond  “De verbinding verbeterd”
In 2014 organiseerden VTW en Woonbond een symposium over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties. Inmiddels zijn drie jaren verstreken en is de maatschappelijke context veranderd. De wens van de samenleving en de overheid om meer betrokkenheid van de huurder bij het beleid en de activiteiten van de corporatie heeft zijn weerslag gevonden in de nieuwe woningwet. De Woningwet 2015 heeft de formele invloed en zeggenschap van huurders – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie  – op het volkshuisvestelijk beleid van de corporatie versterkt. De huurdersorganisatie is volwaardige partij bij prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente. Ook is de positie in het intern toezichthoudend orgaan van de corporatie verstevigd; minstens een derde van de commissarissen zijn huurderscommissaris, benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie.

Op dinsdag 28 november organiseren VTW en Woonbond een vervolgsymposium met als titel: “De verbinding verbeterd”. Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op de vragen als: Wat betekent de vergroting van de invloed van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de RvC? Is deze alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding tussen de huurdersorganisatie en de RvC verder verbeteren? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?

18.00 - 19.00 uur Lichte Maaltijd

19.00 - 20.30 uur ALV VTW

PE-punten Voor het bijwonen van het symposium ontvangt u 2 PE punten

‘No show’ kosten Als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Bij afmelding tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden ons geen kosten in rekening gebracht. Meldt u zich echter binnen 7 dagen voor aanvang af, dan betaalt VTW zogenaamde ‘no show’ kosten die voor deze bijeenkomst rond de EUR 40 liggen. De VTW zal deze kosten aan u doorberekenen in het geval dat u zich na aanmelding te laat afmeldt en/of zonder kennisgeving afwezig bent.

Wilt u zich afmelden nadat u zich heeft aangemeld, laat het ons weten via leden login of via een korte mail naar bureau@vtw.nl.

 

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017