Symposium Woonbond & VTW en ALV VTW

28-11-2017 14:30 - 20:30
Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht

‘De verbinding verbeterd’. Onder die noemer houdt de VTW samen met de Woonbond op dinsdag 28 november een symposium over de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisaties. De bijeenkomst voor commissarissen en bestuursleden van huurdersorganisaties is vanaf 14.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. Aansluitend is de Algemene ledenvergadering van de VTW.

 

Huurders - vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie - hebben met de komst van de Woningwet 2015, meer formele invloed op het volkshuisvestelijk beleid van de corporaties én op intern toezicht. Tegen de achtergrond van deze veranderde context gaan VTW en Woonbond graag, met u als commissaris en met vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, in gesprek over het belang van een goede verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie. Wij vragen u om hierbij uw eigen ervaringen te delen.

 

In het symposium komen vragen aan de orde als: Wat betekent de versterkte positie van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de Raad van Commissarissen en voor de rol van de huurderscommissaris? Is de verbinding van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding vorm krijgen? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er? 

 

Enquête

Ter voorbereiding op het symposium willen wij u vragen een korte enquête in te vullen. Deze vindt u op:   www.woonbondonderzoek.nl/symposiumvtw. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

 

Programma

14.30 uur: Ontvangst

15.00 uur: Opening door Albert Kerssies (VTW) en Ronald Paping (Woonbond) met onder meer de uitslag van de enquête

15.30 uur: Discussie over de fit en propertoets, de rol van de huurderscommissaris en de praktijk van de werving & selectie, met een inleiding door de Autoriteit woningcorporaties

16.00 uur: Discussie over nieuwe samenwerkingen en praktijkervaringen van huurderscommissarissen en huurdersorganisaties, met een inleiding door Platform 31

17.45 uur: Wrap up door Albert Kerssies en Ronald Paping. Wat is het huiswerk voor de RvC, de HO, VTW en de Woonbond?

18.00 uur: Lichte maaltijd met broodjes en soep

19.00 uur: ALV VTW (NB alleen toegankelijk voor leden van de VTW)

20.30 uur: Einde

 

PE-punten

Voor deelname aan het symposium ontvangt u 2 PE punten.

 

No show kosten

Als u zich aanmeldt voor het symposium (en/of de ALV) houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Bij afmelding vóór 21 november worden ons geen kosten in rekening gebracht. Meldt u zich op of na 21 november af dan betaalt de VTW zogenaamde ‘no show’ kosten die rond de EUR 40 liggen. De VTW zal deze kosten aan u doorberekenen in het geval dat u zich, na aanmelding, of te laat afmeldt of zonder kennisgeving afwezig bent.
Wilt u zich afmelden nadat u zich heeft aangemeld, dan kan dat via Leden Login of een korte mail naar bureau@vtw.nl.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid