Andere belanghouders

De VTW is de beroepsvereniging voor intern toezichthouders in de corporatiesector. We werken waar mogelijk samen met andere belanghouders in de sector.

Aedes

Aedes is de landelijke branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. De meeste corporaties zijn bij Aedes aangesloten. Het kantoor van Aedes is gevestigd in Den Haag. Voorzitter is Marnix Norder, directeur is Jeroen Pepers. Voor meer informatie: http://www.aedes.nl

De VTW en Aedes werken samen op dossiers die zowel bestuurders en toezichthouders raken, bijvoorbeeld de Aedes benchmark en opdrachtgeverschap. Ook op het terrein van belangenbehartiging wordt samengewerkt als de standpunten overeenkomen. De VTW heeft een eigen rubriek in Aedes Magazine

De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad is een platform van grote maatschappelijk betrokken woningcorporaties die met hun voeten midden in de grootstedelijke problematiek staan. Samen vertegenwoordigen de ondernemende corporaties bijna 40% van de sociale huursector. Voor meer informatie: http://www.devernieuwdestad.nl/

MKW Platform voor woningcorporaties

Het MKW Platform vertegenwoordigt de kleine en middelgrote woningbouwcorporaties binnen Aedes. Dit zijn corporties tussen 100 en 5.000 Vhe. Het MKW Platform heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van middelgrote en kleine woningcorporaties te waarborgen. Dit met als uiteindelijke doel voor de MKW woningcorporaties herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging.
Sinds 2000 zijn steeds tussen 90 en 100 corporaties door het MKW Platform vertegenwoordigd om op deze manier hun krachten te bundelen binnen Aedes. Voor meer informatie: https://www.mkw-platform.nl/

NVBW

De NVBW is er voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. De NVBW wil fungeren als netwerk, als klankbord, als initiator en als denktank om de professionaliteit van de directeur-bestuurder te bevorderen. Voorzitter is Karin Verdooren, bestuurder van GroenWest. De vereniging is onafhankelijk van Aedes. Onder het motto "friends in business" faciliteert Aedes de professionele ondersteuning van de NVBW. De VTW en de NVBW onderhouden onder meer contacten als het gaat om de bezoldiging en de rechtspositie van bestuurders. De RvC is immers de werkgever van de bestuurder. Voor meer informatie over de NVBW: https://www.nvbw.nl/

Woonbond

De Nederlandse Woonbond heeft als doel de (rechts)positie van huurders te verbeteren en richt zich daarvoor vooral op de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders. De VTW werkt met de Woonbond samen, o.a. over de huurderscommissaris. Zo hebben we daarover een gezamenlijke publicatie uitgebracht. Paulus Jansen is algemeen directeur van de Woonbond. Voor meer informatie over de Nederlandse Woonbond: https://www.woonbond.nl/

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie