Andere belanghouders in de sector

De VTW is de beroepsvereniging voor intern toezichthouders in de corporatiesector. We werken waar mogelijk samen met andere belanghouders in de sector.

Aedes
Aedes is de landelijke branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. De meeste corporaties zijn bij Aedes aangesloten. Het kantoor van Aedes is gevestigd in Den Haag. Voorzitter is Marnix Norder, directeur is Jeroen Pepers. Voor meer informatie: http://www.aedes.nl

De VTW en Aedes werken samen op dossiers die zowel bestuurders en toezichthouders raken, bijvoorbeeld de Aedes benchmark en opdrachtgeverschap. Ook op het terrein van belangenbehartiging wordt samengewerkt als de standpunten overeenkomen.

NVBW
De NVBW is er voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. De NVBW wil fungeren als netwerk, als klankbord, als initiator en als denktank om de professionaliteit van de directeur-bestuurder te bevorderen. Voorzitter is Leo Hendriks. De vereniging is onafhankelijk van Aedes. Onder het motto "friends in business" faciliteert Aedes de professionele ondersteuning van de NVBW.

Woonbond
De Woonbond heeft als doel de (rechts)positie van huurders te verbeteren en richt zich daarvoor vooral op de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders.

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie