Bestuur

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Guido van Woerkom (voorzitter)
 • Lydia van Oudenaren (lid)
 • Wouter de Jong (lid, fungerend vicevoorzitter)
 • Farah Aarts (lid)
 • Bert Krikke (lid, penningmeester)
 • vacature - ter vervullen in juni 2022.

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2021 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden € 6.750 per jaar exclusief eventuele btw. Voor de voorzitter is dit € 20.760 per jaar. 

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan de limiteringsregeling van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Guido van Woerkom (1955)
Functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Werkgeversorganisatie AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • Lid SER (op voordracht van AWVN)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Continuïteit Ahold Delhaize 
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
 • Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bouwmaat
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ReisInformatieGroep (9292)

Lydia van Oudenaren (1976)
Hoofdfunctie: directeur-eigenaar van Buro Krachtstroom
Nevenfuncties:

 • Lid RvC Stadlander
 • Bestuurder CP-Net

Wouter de Jong (1960)
Hoofdfunctie: Associate Partner - Necker van Naem
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Habion
 • Eigenaar Communitas
 • Voorzitter Bestuur Micha Nederland
 • Voorzitter van de raad van toezicht van landschap erfgoed Utrecht 
 • Voorzitter bestuur en toezichthoudend bestuur A van de Groep&zn visverwerker en groengasproducent
 • Voorzitter RvT Gemiva-SVG groep, gehandicaptenzorg
 • Voorzitter curatorium Groen van Prinsterer stichting 

Farah Aarts (1981)
Hoofdfunctie: Advocaat bij Heijltjes Advocaten
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Oosterpoort Wonen
 • Lid bestuur Stichting Leergeld Nijmegen

Bert Krikke (1966)
Hoofdfunctie: Directeur/eigenaar 4THECITY
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Commissarissen Wooninvest, Voorburg
 • Lid Raad van Commissarissen Volkshuisvesting Arnhem
 • Lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1
 • Lid Raad van Toezicht Theater aan de Rijn, Arnhem
 • Lid Raad van Advies PROVADA

Veel gezocht