Bestuur

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Guido van Woerkom (voorzitter)
 • Ellen Bal (vicevoorzitter, penningmeester)
 • Sigrid Helbig (lid)
 • Wouter de Jong (lid)
 • Farah Aarts (lid)
 • Bert Krikke (lid)

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2016 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden 6.500 euro per jaar exclusief eventuele btw. Per medio 2017 bedraagt de vergoeding voor de voorzitter 20.000 euro per jaar exclusief eventuele btw. Per 2021 is de WNT-indexering (ook) jaarlijks van toepassing op de vergoeding voor de bestuursleden en de voorzitter. Deze bedraagt hierdoor per 2021 voor de voorzitter 20.760 euro en voor de bestuursleden 6.750 euro. 

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin onder meer een beperking is opgenomen voor het aantal bestuurstaken en commissariaten dat een persoon tegelijkertijd mag vervullen bij grote rechtspersonen.

Guido van Woerkom (1955)
Functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Werkgeversorganisatie AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • Lid SER (op voordracht van AWVN)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Continuïteit Ahold Delhaize 
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
 • Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bouwmaat
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ReisInformatieGroep (9292)

Ellen Bal (1964)
Hoofdfunctie: Voorzitter team Grote Bouwprojecten Nederland bij de Belastingdienst.
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Waterweg Wonen 

Sigrid Helbig (1962)
Hoofdfunctie: directeur The Economic Board Arnhem-Nijmegen
Nevenfuncties:   

 • Lid Board of Trustees Max-Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen
 • Lid Raad van Toezicht Wonen Zuid
 

Wouter de Jong (1960)
Hoofdfunctie: Associate Partner - Necker van Naem
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Habion
 • Eigenaar Communitas
 • Voorzitter Bestuur Micha Nederland
 • Voorzitter van de raad van toezicht van landschap erfgoed Utrecht 
 • Voorzitter bestuur en toezichthoudend bestuur A van de Groep&zn visverwerker en groengasproducent
 • Voorzitter RvT Gemiva-SVG groep, gehandicaptenzorg
 • Voorzitter curatorium Groen van Prinsterer stichting

 

Farah Aarts (1981)
Hoofdfunctie: Advocaat bij Heijltjes Advocaten
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Oosterpoort Wonen
 • Lid bestuur Stichting Leergeld Nijmegen

Bert Krikke (1966)
Hoofdfunctie: Directeur/eigenaar 4THECITY
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Commissarissen Wooninvest, Voorburg
 • Lid Raad van Commissarissen Volkshuisvesting Arnhem
 • Lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1
 • Lid Raad van Toezicht Theater aan de Rijn, Arnhem
 • Lid Raad van Advies PROVADA

Veel gezocht