Bestuur

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Guido van Woerkom (voorzitter)
 • Denise Bakker-van den Berg (vice-voorzitter)
 • Ellen Bal (penningmeester)
 • Sigrid Helbig (lid)
 • Wouter de Jong (lid)
 • Koen Westhoff (lid)

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2016 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden 6.500 euro per jaar exclusief eventuele btw. Voor de voorzitter bedraagt de vergoeding 20.000 euro per jaar exclusief eventuele btw.

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin onder meer een beperking is opgenomen voor het aantal bestuurstaken en commissariaten dat een persoon tegelijkertijd mag vervullen bij grote rechtspersonen.

Guido van Woerkom (1955)
Functies:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
 • Voorzitter Raad van Toezicht Werkgeversorganisatie AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • Lid SER (op voordracht van AWVN)
 • Lid Bestuur Stichting Ahold Delhaize Continuïteit
 • Voorzitter GGZ Rivierduinen
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
 • Voorzitter Bestuur Detailhandel Nederland
 • Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim 

Ellen Bal (1964)
Hoofdfunctie: Voorzitter team Grote Bouwprojecten Nederland bij de Belastingdienst.
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ressort Wonen, Rozenburg

Denise Bakker-van den Berg (1973)
Hoofdfunctie: Advocaat (partner) bij Bakker-van den Berg te Berkel en Rodenrijs.
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Jutphaas Wonen, Nieuwegein
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius, Breda
 • Lid Raad van Toezicht Wereldkidz Zeist  

Sigrid Helbig (1962)
Hoofdfunctie: directeur The Economic Board
Nevenfuncties:   

 • Voorzitter Raad van Toezicht Citaverde College, Roermond
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Domus, Roermond
 • Lid Board of Trustees Max-Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen 
 

Wouter de Jong (1960)
Hoofdfunctie: Associate Partner - Necker van Naem
Nevenfuncties:  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Nyestee, Groningen
 • Eigenaar Communitas
 • Voorzitter Bestuur Micha Nederland
 • Voorzitter van de raad van toezicht van landschap erfgoed Utrecht 
 

Koen Westhoff (1964)
Hoofdfunctie: Consultant geassocieerd met REBEL
Nevenfuncties:

 • RvC Leeuw van Putten Spijkenisse
 • RvC woningbouwvereniging Reeuwijk
 • Voorzitter investeringscomite van het revolverend investeringsfonds SOFIE Rotterdam

Veel gezocht