De Aanspreekbare Commissaris 2015

De maatschappelijke aanspreekbaarheid van toezichthouders is een belangrijk thema voor de VTW. In 2015 geeft de VTW een nieuwe impuls aan ‘de aanspreekbare commissaris’ en de campagne ‘Wij toetsen ons toezicht’.

Voorzitter Heino van Essen: "De maatschappelijke aanspreekbaarheid is en blijft een cruciaal element van ons toezicht. De campagne ‘Wij toetsen ons toezicht’ kwam in 2013 tot een einde. Met alle ontwikkelingen sindsdien willen we vanuit de VTW onze leden blijven stimuleren om te reflecteren op hun eigen maatschappelijke aanspreekbaarheid en de initiatieven te nemen om deze te verbeteren."

Aanspreekbaar zijn voor legitimering
VTW directeur Albert Kerssies: "We roepen onze leden hierbij op om hun verantwoordelijkheid nog steviger beet te pakken en de RvC / RvT waar zij lid van zijn nóg meer aanspreekbaar op te stellen. De informatie- en verantwoordingsplicht alleen al maakt dit noodzakelijk. De legitimering van corporaties staat ter discussie, in dat licht moet je je als RvC / RvT ook aanspreekbaar opstellen. De kernopdracht voor corporaties ligt op dit vlak. In het verlengde van de nieuwe impuls die we aan de Aanspreekbare commissaris willen geven, liggen ook de vraagstukken Efficiency en betaalbaarheid. Dat worden echte speerpunten voor de VTW in 2015. Zo komt er in mei 2015 een publicatie over legitimering uit."

Nieuwe praktijkvoorbeelden
Voor de nieuwe impuls aan ‘De aanspreekbare commissaris’ heeft de VTW aan Derk Windhausen, projectleider van het experiment uit 2012, gevraagd om de een aantal voorbeelden te beschrijven van aanspreekbaar toezicht in de praktijk. Lees hieronder de interviews:

RvC Domijn en BNG Bank: "We moeten over onze koudwatervrees heen durven stappen."

RvC Brabantse Waard en Raad van Advies: "Een maatschappelijke verrijking voor ons toezicht."

RvC Pré Wonen: "Goed toezicht start bij de essentie."  

RvC Zo Wonen: "De juiste balans op basis van scherpte, discussie, openheid en transparantie."

Wilt u meer weten over de historie van "De Aanspreekbare Commissaris" en de campagne "Wij toetsen ons toezicht"? Kijk dan op onze overzichtspagina over het experiment in 2012 en de campagne in 2013.

 

 

 

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie