‘Als je echt stappen wil zetten, moet je geld ter beschikking stellen’ - Interview met Leendert Odijk, commissaris 'thuis Eindhoven

Corporatie 'thuis uit Eindhoven investeert fors in duurzaamheid: 70 miljoen euro in de komende tien jaar. De raad van commissarissen houdt in de uitvoering vinger aan de pols, stelt commissaris Leendert Odijk. Zijn boodschap: 'Als je echt stappen wil zetten in duurzaamheid, moet je geld ter beschikking stellen.'

Tekst: Lisette Vos

Leendert Odijk, commissaris bij corporatie 'thuis in Eindhoven, vat de route van goed toezicht kort samen: geld ter beschikking stellen, het bestuur een strategisch plan laten opstellen, het plan toetsen en monitoren of het bestuur het plan goed uitvoert. Die aanpak geldt ook voor investeringen in duurzaamheid. 'Het klinkt simpel, maar in de praktijk is het niet eenvoudig om goede afwegingen te maken. We zijn nog niet zo bekend met duurzame projecten. Zo haal je bijvoorbeeld voor 1 euro bij het ene complex meer duurzaam rendement dan bij een ander complex.'

Koploper in duurzaamheid
'thuis in Eindhoven haalde eind vorig jaar de krant als koploper in duurzaamheid: in 2017 bereikte de corporatie een gemiddeld label B voor haar woningbezit en de komende tien jaar investeert zij 70 miljoen euro om haar 10.000 woningen te verduurzamen, bovenop de 10 miljoen die al eerder was geserveerd voor duurzaamheid. Een goede keuze, stelt Odijk. 'Duurzaamheid kost in beginsel geld, maar levert ook veel op. We zorgen voor een lagere maandlast voor de huurders, verbeteren de woningen en bieden meer comfort.'

Minder discussie
De RvC heeft kritisch gekeken naar de verdeling van de financiële middelen. 'We zijn ons ervan bewust dat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven. Maar we staan voor duurzame en energiezuinige woningen. Als je echt stappen wil zetten, moet je daarvoor geld reserveren. Daar begint het mee. 'thuis heeft de financiële ruimte om fors te investeren, dan levert het minder discussie op. Dat geldt wellicht niet voor een corporatie die krap bij kas zit.'

Knoppensessie
Tijdens de jaarlijkse knoppensessie, een overleg tussen de corporatie, huurdersraad, de RvC en belanghouders, staan de investeringen en financiële keuzes voor de komende jaren op de agenda. Odijk: 'We bespreken aan welke knoppen we willen draaien, zoals betaalbaarheid en investeringen in duurzaamheid. We geven inzicht in de gevolgen van die keuzes voor de financiële huishouding van de corporatie op lange termijn. Samen met de belanghouders, zoals de gemeente en de huurders, kunnen we een goede afweging maken. Duurzaamheid heeft bij iedereen prioriteit.'

Routekaart
Dat de RvC heeft ingestemd met de investering van 70 miljoen voor de komende tien jaar in duurzaamheid (in diverse deelbudgetten) betekent niet dat de raad achterover kan leunen. Odijk: 'Hoe gaat het bestuur het geld uitgeven? Daar moeten we scherp op zijn. We willen niet dat het bestuur alleen losse projecten voorlegt, en elke keer een beroep doet op de budgetten voor duurzaamheid. Daarom hebben we om een strategische visie op duurzaamheid gevraagd, in de vorm van een routekaart. Binnen dat kader kunnen we toetsen of we instemmen met een duurzaam project.'

Geen testlaboratorium
Volgens Odijk moet de organisatie, en niet de RvC, zich op de hoogte stellen van duurzame innovaties en welke toepassingen op de markt worden aangeboden. De raad toetst dan welke keuzes worden gemaakt. 'We hoeven als corporatie geen testlaboratorium voor Nederland te zijn. Maar we moeten wel mee in nieuwe ontwikkelingen. Zo gaan we pionieren in één complex, dat wordt het eerste energieneutrale appartementencomplex met 5 woonlagen van Nederland. Een deel van de investeringen in dit project zullen we niet terugverdienen.' 

Héle raad scherp
Odijk, in het dagelijks leven adviseur in vastgoed, vindt niet dat de RvC veel kennis over dit thema in huis hoeft te hebben. 'Een specifieke commissaris die duurzaamheid in zijn of haar portefeuille heeft kan helpen, maar het thema moet vooral onderdeel zijn van de strategie. Je krijgt vooraf nooit helemaal dichtgetimmerd wat de investeringen in duurzaamheid opleveren, maar het bestuur moet wel een duidelijke routekaart hebben. Daar moeten wij als héle raad scherp op zijn.'


Terug

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie