Honorering

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De beroepsregel is in 2021 voor het laatst aangepast. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de beroepsregel in 2018.

Bekijk:

Bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC: 52%

De beroepsregel bevat 8 bezoldigingsklassen (A-H) zoals de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: sectorregeling) en kent 2 (geadviseerde) maximumpercentages zoals de WNT (zie onder).

Verder is een bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC van toepassing: 52% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. De RvC mag dit maximaal bezoldigingsbudget niet overschrijden bij toekenning van een hogere bezoldiging of als de RvC een grotere omvang kent dan zes leden.

Tabel: maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC 2022

Geadviseerde maximumpercentages: 8% (Lid) en 12% (Voorzitter)

Het geadviseerde maximum voor een lid is: 8% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. Voor een voorzitter is dit: 12%. Het advies is de bezoldigingsmaxima niet te overschrijden.

Tabel: geadviseerde bezoldigingsmaxima Beroepsregel en WNT/Regeling per 2022 

Pas toe of leg uit

De RvC kan een commissaris een hogere bezoldiging toekennen dan het geadviseerde maximum wegens bijzondere redenen. Als dat gebeurt legt de RvC dit uit in zijn jaarverslag.

Bij het toekennen van een hogere bezoldiging dan het geadviseerde maximum mogen de maxima van de WNT/sectorregeling (10% voor Lid en 15% voor Voorzitter) en het maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC niet worden overschreden.

Bezoldigingsgegevens dVi uitvraag

Evaluatie vindt plaats in 2024. Hiertoe levert de RvC de bezoldigingsgegevens voor de dVi uitvraag over het jaar 2021, 2022 en 2023 ook aan de VTW aan. Dit gebeurt gelijktijdig en in hetzelfde format maar geanonimiseerd (zonder naamsvermelding van de commissarissen).

Bezoldigingsruimte beroepsregel en indexering WNT/Regeling per 2022 

De gewijzigde systematiek van de beroepsregel 2022 betekent een daling of stijging van de bezoldigingsruimte in de range van -17,32% (klasse J) tot +7,12% (klasse E) t.o.v. de beroepsregel 2021.

De indexering van de WNT/Regeling, op basis van de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid zoals deze voor het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is bepaald, bedraagt 3% per 2022. Zie: WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2022 en Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2022.

Bekijk ook:


Veel gezocht