Honorering

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De beroepsregel is in 2021 voor het laatst aangepast. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de beroepsregel in 2018. 

Bekijk:

Bezoldiging in 2022

De ALV heeft op 9 juni 2022 besloten dat voor het jaar 2022 de RvC de bezoldiging van de RvC-leden en RvC-voorzitter vaststelt:

  1. óf in overeenstemming met de Beroepsregel 2022 en overgangsregeling en hardheidsclausule
  2. óf in overeenstemming met de Beroepsregel 2021 plus WNT-indexering.

Bezoldiging per 2023

Een werkgroep met leden (van kleine, middelgrote en grote corporaties) onderzoekt in de zomerperiode de effecten van de beroepsregel 2022 op RvC’s van corporaties van verschillende grootteklasse en komt in het najaar met een advies aan het bestuur voor de bezoldiging per 2023. Besluitvorming hierover vindt plaats in de ALV op 22 november 2022. 

Bekijk ook:


Veel gezocht