Inspiratiegroepen

Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? En staat u open voor de nieuwe inspiratie die deze zoektocht u kan brengen in uw bestuurlijke werk? Neem dan deel aan één van de inspiratiegroepen die de VTW voor haar leden aanbiedt.

Doel inspiratiegroepen

Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirator en moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de praktijk van het interne toezicht. Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Hoe zorg je dat je de juiste informatie krijgt van het bestuur?
  • Hoe vergroot je zicht op je eigen blinde vlekken?
  • Wanneer/hoe maak je onbestemde twijfels over gedrag van collega commissarissen en/of bestuurder bespreekbaar?
  • Hoe vul je de rol van voordrachtcommissaris goed in?
  • Hoe ga je om met social media in de boardroom? Etc. etc. etc.

Opzet inspriratiegroepen

Een inspiratiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers die elkaar niet kennen of tegenkomen in hun zakelijke omgeving en komt drie keer bijeen. De eerste bijeenkomst staat in het teken van persoonlijke kennismaking, inventarisatie van thema’s en cases en afspraken over de vorm/methodiek en de begeleiding bij de discussie (of intervisie). In de tweede en derde bijeenkomst worden de ingebrachte thema’s en cases uitgediept.

De bijeenkomsten duren ongeveer twee à drie uur. Tijdstippen en locaties worden in overleg met de deelnemers ingepland. Voor de drie bijeenkomsten geldt een deelnamebijdrage van maximaal 400 euro per persoon.

Deelname aan een inspiratiegroep komt in aanmerking voor PE-punten (1 PE-punt voor 1 vol contactuur exclusief voorbereiding, reistijd, pauze e.d. waarbij naar beneden wordt afgerond op het hele getal).  

Begeleiding

De groepen worden, op verzoek en in opdracht van de VTW, begeleid door Karin Doms als inspirator en moderator van de groepsdiscussies. Karin Doms is directeur van WenD Management en ondersteunt individuen en organisaties in veranderingsprocessen waarbij het ontdekken van de eigen vaste koers samengaat met ruimte maken voor wendbaarheid. Karin is al jaren actief op het gebied van governance, zelf is ze commissaris bij woningcorporaties en toezichthouder in de zorg, en zet zich landelijk in voor meer innovatie in toezicht als voorzitter van het netwerk voor vrouwelijke commissarissen. Karin heeft ruime ervaring met het begeleiden van groepsprocessen, zodat er voor iedere groep gezocht kan worden naar de best passende methode (o.a. Theory U, socratisch gesprek, intervisie tot en met vormen van meditatie/mindfulness).

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan een inspiratiegroep dan kunt u contact opnemen met het VTW bureau.

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017