Kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen voor het vervullen van de functie als commissaris die onder de werkkostenregeling onder voorwaarden niet belast zijn (bijvoorbeeld kostenvergoedingen voor permanente educatie of een reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer) worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Verder geldt voor commissarissen die samen met de corporatie kiezen voor 'opting in' en voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst hiervoor stelt, dat belaste kostenvergoedingen die de woningcorporatie onderbrengt in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling, niet worden gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.
Belaste kostenvergoedingen die de corporatie niet onderbrengt in de forfaitaire ruimte, worden wel gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Voor commissarissen die hun beloning bruto laten uitbetalen en in de belastingaangifte opnemen als resultaat uit overige werkzaamheden, geldt dat belaste vergoedingen worden gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel. Dit geldt ook voor commissarissen die hun beloning factureren vanuit een eigen onderneming.

Premie aansprakelijkheidverzekering

De corporatie sluit voor de commissarissen een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af in verband met het uitoefenen van de functie van commissaris bij de corporatie. De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt ondergebracht in de zgn. forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling zodat dit niet, als een belaste verstrekking in natura, wordt gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Contributie VTW geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel. De vergoeding is onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld en daarmee een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de forfaitaire ruimte.

Meer informatie

Meer informatie over welke componenten van de bezoldiging wel of geen onderdeel uitmaken van de bezoldiging voor de WNT, kunt u vinden in de Uitvoeringsregeling WNT die geldt vanaf 1 januari 2015. Kijk voor de actuele regelgeving op: www.topinkomens.nl.


Veel gezocht