Kostenvergoedingen

Vergoeding van door de commissaris gemaakte kosten in verband met de uitoefening van de toezichthoudende werkzaamheden die onder de werkkostenregeling onder voorwaarden niet belast zijn (bijvoorbeeld kostenvergoedingen voor permanente educatie of een reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer), worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Verder geldt bij opting-in dat belaste kostenvergoedingen aan de commissaris die de corporatie niet onderbrengt in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling, worden gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel. Belaste kostenvergoedingen die de corporatie onderbrengt in de forfaitaire ruimte, worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Voor de commissaris die de ontvangen bezoldiging in de belastingaangifte opneemt als resultaat uit overige werkzaamheden geldt, dat van de corporatie ontvangen belaste kostenvergoedingen worden gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel. Dit geldt ook voor de commissaris die opereert vanuit een IB-onderneming of BV.

Premie aansprakelijkheidverzekering

De corporatie sluit voor de commissarissen een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af in verband met het uitoefenen van de functie van commissaris bij de corporatie. De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt ondergebracht in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling zodat dit niet, als een belaste verstrekking in natura, wordt gerekend tot de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel.

Contributie VTW geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT en de VTW-beroepsregel. De vergoeding is onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld en daarmee een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de forfaitaire ruimte.

Meer informatie

Meer informatie over welke componenten van de bezoldiging wel of geen onderdeel uitmaken van de bezoldiging voor de WNT, kunt u vinden in de Uitvoeringsregeling WNT. Kijk voor de actuele regelgeving op: www.topinkomens.nl.


Veel gezocht