Aankomend commissaris

VTW start 6e leergang aankomende commissarissen

Na vijf succesvolle leergangen start de VTW in 2018 met de zesde leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang die één jaar duurt bestaat uit een aantal masterclasses en een traineeship (stage) bij een Raad van Commissarissen van een corporatie.

De leergang richt zich op de ‘nieuwe’ commissaris. Concreet gaat het om personen tussen 35 en 50 jaar die geen of zeer beperkte toezichtervaring hebben. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

De leergang wil zo voor potentiele ‘nieuwe’ commissarissen de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit wooncorporaties) vergroten en bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het versterken van het intern toezicht.

Aan deelname zijn kosten verbonden. De exacte deelnameprijs is niet niet bekend. Ter indicatie: voor de 5e leergang bedroeg deze € 3.800.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u meer informatie ontvangen zodra dit bekend is, dan kunt u een mail sturen naar het VTW-bureau t.a.v. Syl van Beusekom.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie