Masterclasses

Door het aanbieden van masterclasses waaraan individuele commissarissen kunnen deelnemen, wil de VTW bijdragen aan de permanente educatie van commissarissen en daarmee aan de verdere professionalisering van het interne toezicht binnen de corporatiesector. De VTW tracht met het programma het gehele palet aan relevante onderwerpen te bestrijken en in te spelen op actuele thema’s. Het programma onderscheidt zich verder door corporatie-specifieke, naast meer algemene thema’s en doordat commissarissen gelegenheid hebben tot uitwisseling met collega-commissarissen van andere corporaties.

Het programma bestaat uit ‘losse’ masterclasses waaruit commissarissen naar behoefte kunnen en wordt jaarlijks geactualiseerd. Het aantal deelnemers per masterclass is beperkt tot maximaal 15 en soms zelfs tot 12 personen. Daardoor is het niet alleen mogelijk kennis over te dragen, maar is er ook ruimte voor verdieping van inzichten en discussie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

Basis - Deze masterclasses zijn gericht op basiskennis waarover iedere commissaris van een corporatie zou moeten beschikken. Zie bijlage beschrijving betreffende masterclass.

 • Asset management en integrale vastgoedsturing
 • Basiskennis voor toezicht op financiën
 • Corporate governance en de rol van de RvC
 • De wereld van de woningcorporatie
 • Toezichthouder op bouwopgaven en renovaties

Verdieping - In deze masterclasses worden onderwerpen uitgediept. Zie bijlage beschrijving betreffende masterclass.

 • De RvC en de stakeholders
 • De RvC in juridisch perspectief
 • Effectieve communicatie in de boardroom
 • Effectieve interventie
 • Het reglement financieel beleid en beheer
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting
 • Zorgvastgoed

Specialisatie - Die masterclasses richten zich op commissarissen met een bepaalde functie of taak binnen de raad van commissarissen, zoals voorzitters, leden van de auditcommissie of leden van de remuneratiecommissie. Zie bijlage beschrijving betreffende masterclass.

 • De RvC, de accountant en de auditcommissie
 • Financiële sturing en toezicht voor specialisten
 • Sturen op de sweet spot of conflict
 • Werkgeverstaken van de RvC

Een actueel overzicht van alle masterclasses vindt u op VTW Academie. Alle door de VTW aangeboden masterclasses komen in aanmerking voor PE-punten.  

Waardering deelnemers

Deelnemers zijn over het algemeen erg tevreden over de kwaliteit van de masterclasses en beoordelen deze als ‘goed’ tot ‘zeer goed’. De gemiddelde waardering in de afgelopen twee jaar was 3.9 op een schaal van 1 tot 5 (onvoldoende tot zeer goed). De evaluaties kunt u vinden via Leden Login onder Documenten.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de masterclasses bedragen voor leden 435 euro (halve dag) tot 1.110 euro (meerdaagse). Voor de VTW-masterclasses kunt u zich online inschrijven. Ga hiervoor naar VTW Academie en klik op Direct aanmelden bovenaan. Selecteer de masterclass van uw keuze en klik op ‘Aanmelden'. Log vervolgens in met de inloggegevens van uw VTW-account.

CRKBO-geregistreerd

De VTW is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (ga naar https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen en zoek op Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties). Opname in het CRKBO is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de onderwijsinstelling. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De Belastingdienst stelt opname in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Dit betekent dat de VTW haar masterclasses vrij van BTW kan aanbieden. Ook heeft de VTW als CRKBO-instelling een klachtenregeling.

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie