Masterclasses - incompany

De VTW biedt geen incompany masterclasses aan maar kan u, op basis van uw maatwerkvraag, wel in contact brengen met docenten van de VTW Academie die dit kunnen verzorgen. Stuur hiervoor een mail naar het VTW-bureau t.a.v. Albert Kerssies. 

Incompany masterclasses komen in aanmerking voor PE-punten, mits het niet gaat om een gezamenlijke RvC-activiteit die geacht wordt deel uit te maken van de reguliere taak van een RvC zoals een RvC-zelfevaluatie, een ‘heidag’ of een strategiedag.

 

 

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017