Maxima 2018

Op 12 september 2017 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2016 van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,1%.

Dit leidt tot een verruiming van de maximale bezoldiging van commissarissen met 3,1% per 2018 t.o.v. 2017 en daarmee tot onderstaande bedragen in de beroepsregel. Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s.

Op 31 augustus 2018 het algemene bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2018 


Veel gezocht