Maxima Beroepsregel 2019

De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2019 in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de Beroepsregel voor commissarissen. In onderstaande tabel vindt u de bezoldigingsmaxima voor 2019.

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2019


Veel gezocht