Maxima Beroepsregel 2020

Op 10 oktober 2019 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2018 van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,2%.

Dit leidt tot een verruiming van de maximale bezoldiging van commissarissen met 3,2% per 2020 t.o.v. 2019 en daarmee tot onderstaande bedragen in de beroepsregel. Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s.

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2020 


Veel gezocht