Nieuws

14-01-2022 16:23

Politiek nieuwsoverzicht 13 januari 2021: een nieuwe minister op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: een nieuwe minster voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - en er liggen al Kamervragen te wachten; aanpakken sociale huurders met vermogen is 'complex', regeling voor weeskinderen in corporatiewoning; en experts zijn kritisch op plan om huurders hun woning te laten kopen. Het zal...

Lees verder
24-12-2021 08:45

Aedes maakt afspraak met kabinet: extra investeringen woningcorporaties na verlaging verhuurderheffing

Woningcorporaties gaan de komende jaren meer nieuwe woningen bouwen en meer huizen verduurzamen nu de verhuurderheffing met 500 miljoen verlaagd is. Ze maakten daarover afspraken met minister Ollongren. Het is de intentie om dergelijke afspraken ook te gaan maken met het komend kabinet, gekoppeld aan de volledige afschaffing van de...

Lees verder
24-12-2021 08:20

Woningcorporaties voldoen aan de WNT in 2020

De bezoldiging van ca. 2.100 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2020 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit is vastgesteld uit de analyse van WNT-gegevens die de corporaties digitaal aanleverden aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).  De Aw heeft eind december een rapport gepubliceerd met de gegevens over...

Lees verder
23-12-2021 10:20

Splitsingstool 2022 beschikbaar

Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging van de bestuurder - bestaande uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten - gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De splitsingstool is geactualiseerd op basis van de verdeling van de pensioenpremies 2022. U vindt de...

Lees verder
23-12-2021 09:24

Nieuwe podcast: 'Onder commissarissen' met Marilieke Engbers en Albert Kerssies

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt' is een boek geschreven door Marilieke Engbers. In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten om over dit boek te praten: Marilieke Engbers zelf en VTW-directeur Albert Kerssies. Wat is het "ongezegde" eigenlijk? Hoe heeft Marilieke de uitkomsten...

Lees verder
22-12-2021 14:50

Nieuwe podcast: de definitieve beleidsregels van de Autoriteit Woningcorporaties

Begin december 2021 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de definitieve beleidsregels vastgesteld. In deze podcast ontvangt Hans Geurts als gasten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Albert Kerssies (directeur VTW). Zij geven hun reactie op de definitieve beleidsregels. Wat is er veranderd ten opzicht van de consultatieversie?...

Lees verder
22-12-2021 12:19

Nieuwe podcast: het coalitieakkoord en de plannen voor de volkshuisvesting

In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten: Eelkje van de Kuilen en Albert Kerssies. Een speciale bijdrage is er van Randy Martens, voormalig senior belangenbehartiger bij Aedes. Eelkje, Albert en Hans gaan in gesprek over het nieuwe coalitieakkoord, dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd. Welke plannen hebben VVD,...

Lees verder
21-12-2021 14:49

Minister Ollongren stuurt Kamerbrief over jongvolwassen wezen in sociale huurwoningen

Minister Ollongren heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond jongvolwassen wezen in een sociale huurwoning. Dit naar aanleiding van ophef in de media en de Tweede Kamer eerder dit jaar. De minister had de Kamer in de zomer toegezegd de problematiek in kaart...

Lees verder
21-12-2021 11:09

Nieuwe handreiking: Toetsings- en toezichtskader

Deze handreiking geeft inzicht in de belangrijkste toezichts- en toetsingskaders die bij het houden van toezicht door de RvC van toepassing zijn. Hierbij gaat het om het toetsen aan de kaders en de voorwaarden om dat goed te doen; zoals het krijgen en vergaren van de juiste informatie, het beheersen...

Lees verder