Nieuws

23-09-2022 15:07

'Toezichthouders spelen belangrijke rol in versnelling opgaven’ - interview met Karin de Graaf, voorzitter VTW-werkgroep Nationale Prestatieafspraken

De VTW heeft een werkgroep over de Nationale Prestatieafspraken ingesteld om de leden te informeren, ondersteunen en adviseren over de uitwerking van deze afspraken. Volgens voorzitter van de werkgroep Karin de Graaf (commissaris bij onder meer Ymere en VTW-bestuurslid) spelen toezichthouders een belangrijke rol in de versnelling van de grote...

Lees verder
23-09-2022 11:14

Autoriteit Woningcorporaties en WSW: Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting. Zo vragen ze aandacht voor de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken...

Lees verder
21-09-2022 16:26

Prinsjesdag 2022: belangrijkste punten voor corporaties

Op dinsdag 20 september jl. was het Prinsjesdag, waarop koning Willem-Alexander de Troonrede voorlas en het kabinet de Rijksbegroting voor 2023 bekend maakte. Wat staat er allemaal in over wonen en wat wil het kabinet doen voor huurders?  Prijsplafond energieDat er een prijsplafond voor energie zou komen, was al voor...

Lees verder
20-09-2022 11:30

Aedes: Conceptueel bouwen met certificering zal standaard worden

Sneller en goedkoper bouwen draagt bij aan de oplossing van de woningnood. Met conceptueel bouwen kom je een heel eind. En met certificering van woonconcepten bespaar je nog meer tijd, geld en capaciteit. Hoe werkt dit in de praktijk?   Op de website van Aedes kunt u een uitgebreide toelichting lezen...

Lees verder
19-09-2022 14:03

Politiek nieuwsoverzicht 19 september 2022: Coalitie oneens over voorstel voorrang op woning voor eigen inwoners

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: VVD springt uit de coalitie kruiwagen om voorrang eigen inwoners; minister De Jonge: meer confrontaties met provincies om ruimtelijke ordening; en vraagt geduld om ruimtelijke puzzel te kunnen leggen; verdozing: grootschalige bedrijfsvestiging zal nodig blijven; en buitenstedelijke nieuwbouw door nieuwe inzichten restrictiever. Coalitie oneens over...

Lees verder
15-09-2022 16:58

‘Het is goed om elkaar scherp te houden’ - tweegesprek Albert Kerssies en Ton Hugens over relatie intern en extern toezicht voor Aedes Magazine

Albert Kerssies nam in juni na ruim 14 jaar afscheid als directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Ton Hugens is sinds september 2021 directeur van de Autoriteit woningcorporaties. Dit voorjaar hadden zij een tweegesprek over de relatie intern - extern toezicht voor de VTW Special die eind...

Lees verder
14-09-2022 16:30

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeenten voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook moeten gemeenten de ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan...

Lees verder
14-09-2022 10:14

‘We moeten niet voor de huurders denken’ - VTW tijdens jubileumtour te gast bij Vivare in Arnhem

Toezichthouders moeten weten wat er speelt in de wijk, maar het is niet eenvoudig om echt na te gaan wat er onder huurders leeft. Tijdens de vierde bijeenkomst van de VTW-jubileumtour, ditmaal bij Vivare in Arnhem ging het gesprek onder de leden onder meer over de aanspreekbare commissaris en verbinding...

Lees verder
13-09-2022 14:44

Aedes: Betaalbare bouwgrond bottleneck voor nieuwbouw woningcorporaties

De beschikbaarheid en de prijs van bouwgrond zijn grote bottlenecks voor woningcorporaties om de nieuwbouwwoningen te realiseren, die zo hard nodig zijn. Gemeenten stellen te weinig grond aan woningcorporaties beschikbaar en de grondprijs bij marktpartijen is te hoog. Dit blijkt uit een enquête onder 80 woningcorporaties. Aedes vindt dat er...

Lees verder