Nieuws

14-05-2021 16:06

‘Denkoefening met experts over toekomst toezicht’ - interview met RvC-voorzitter Vivare Jacobine Geel, voorzitter VTW-denktank toekomst toezicht

De VTW heeft een denktank ingesteld om fundamenteel na te denken over de toekomst van het toezicht in de corporatiesector. Voorzitter van de denktank is Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van de Nederlandse GGZ en RvC-voorzitter van Vivare in Arnhem. Tekst: Lisette Vos In 2019 organiseerde de VTW het ledencongres over de...

Lees verder
14-05-2021 13:22

Onderzoek: Strategische risicokaart corporatiesector - 'Balanceren tussen ambities en middelen'

Woningcorporaties bevinden zich in een uitdagende wereld die bol staat van ambities, maar waar de middelen om deze ambities te realiseren begrensd zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt hoe het huishoudboekje van maatschappelijke doelen en financiële ruimte van een corporatie en de sector op lange termijn in evenwicht blijft.Accent...

Lees verder
14-05-2021 13:02

Nieuwe handhavingsstrategie ILT / Aw vanaf 14 mei a.s.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt vanaf 14 mei volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de daarin opgenomen interventiematrix. De LHS vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen. De Autoriteit Woningcorporaties valt onder de ILT en gebruikt deze handhavingsstrategie...

Lees verder
14-05-2021 12:13

Zelfevaluatie Online - nieuw hulpmiddel bij professionaliseren door zelfreflectie

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie van uw RvC is een nieuw hulpmiddel beschikbaar: VTW Zelfevaluatie Online. Dit is een online survey met circa 60 governance-proof vragen, die speciaal op maat is gemaakt voor de corporatiesector. Na de rapportage ziet u in een oogopslag de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog...

Lees verder
14-05-2021 10:36

Recensie: 'Onvrijwillig - Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders' door VTW-lid Annette Nijhuis

'Onvrijwillig' van auteurs Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en Monika Milz trekt de lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders, op basis van waargebeurde situaties. De auteurs hebben 70 gesprekken gevoerd met zowel bestuurders als toezichthouders die met een vraagstuk van gedwongen vertrek werden geconfronteerd. Allen waren werkzaam voor non-profitorganisaties. Een boeiend...

Lees verder
13-05-2021 09:13

Nieuwe podcast: Aanwijzingen minister aan de Aw & het BTIV (dubbelaflevering)

In deze dubbelaflevering van de podcast VTW Actueel zijn wederom Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) te gast om te praten over twee onderwerpen: de aanwijzingen door minister Ollongren aan de Autoriteit Woningcorporaties en het concept BTIV dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Het eerste deel...

Lees verder
10-05-2021 15:04

Politiek nieuwsoverzicht 10 mei 2021: 'Gevolgen differentiatie DAEB-inkomensgrens niet te voorspellen per regio'

De gevolgen van de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens zullen per regio verschillen en moeilijk in te schatten zijn, zo blijkt uit beantwoording van minister Ollongren van vragen die gesteld zijn door fracties in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.  In vergelijking met de huidige situatie zullen “circa 240.000 meerpersoonshuishoudens extra...

Lees verder
10-05-2021 13:36

Geactualiseerd: de handreiking 'Spel met meerwaarde' over relatie bestuurder, RvC en de externe accountant

De handreiking 'Spel met meerwaarde' over de relatie tussen de bestuurder, de RvC en de externe accountant is geactualiseerd. Auteurs Ben Spelbos en André Loogman geven in deze vernieuwde versie inzicht in wat de RvC van een controlerend accountant kan verwachten en doen zij aanbevelingen die de RvC kan helpen om...

Lees verder
07-05-2021 12:05

Staatssecretaris verduidelijkt btw-positie commissarissen

Op 6 mei 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën besluit nr. 2021-9403 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit besluit geeft invulling aan het begrip ‘zelfstandig’ (zoals genoemd in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968) met het oog op de btw-behandeling van de werkzaamheden van natuurlijke personen die optreden...

Lees verder