Nieuws

13-07-2018 16:06

Kabinet komt met voorstel vereenvoudiging markttoets

Minister Ollongren heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de markttoets te vereenvoudigen. Hierdoor wijzigt het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Zo vervalt de markttoets voor erfpacht die voor 1 januari 2015 is uitgegeven en worden procedures vereenvoudigd. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer, (pdf, 1 pag)Lees...

Lees verder

13-07-2018 16:04

Aedes: extra geld nodig voor versnellen verduurzaming huurwoningen

De bijdrage van woningcorporaties aan de verduurzaming mag niet ten koste gaan de kerntaken. Een versnelling is niet mogelijk zonder daar extra geld in te investeren. Dat is de conclusie van een ledencongres van Aedes op 6 juli jl.Gebouwde Omgeving Aedes in één van de partijen aan de sectortafel Gebouwde...

Lees verder

13-07-2018 14:57

Presentatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli jl. is onder voorzitterschap van Ed Nijpels het voorstel presenteert voor een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet en de Tweede Kamer dienen nu richtinggevende keuzes te maken. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit...

Lees verder

05-07-2018 11:25

Verslag themabijeenkomst 'Toezicht op duurzaamheid' - 28 juni 2018

iOp 28 juni hield de VTW, voorafgaande aan de ledenvergadering, de themabijeenkomst "Toezicht op duurzaamheid". Voorzitter Guido van Woerkom opende de bijeenkomst. Hij stelde erop dat verduurzaming een derde afwegingsfactor is geworden in de corporatiesector, naast beschikbaarheid en betaalbaarheid. Voor corporaties is dat volgens de voorzitter een extra uitdaging. Het...

Lees verder

03-07-2018 21:27

Meedenkers gezocht!

Wilt u op 4 september a.s. met ons meedenken over het plenaire programma bij het jaarlijkse VTW ledencongres, het "Congrestival"? Kom dan naar de voorbereidende sessie voor meedenkers!  Op 28 september a.s. organiseert de VTW een bijzonder "congrestival" over Toezicht met Passie. Het wordt een feestelijke dag vol met inspirerende...

Lees verder

29-06-2018 18:36

BZK: Oplossing voor financiële problemen Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de oplossing voor de financiële problemen bij Woonstichting Geertruidenberg. In haar brief gaat ze in op haar besluit op de aanvraag voor saneringssubsidie. Acht woningcorporaties nemen het bezit van WSG over, een deel van de...

Lees verder

29-06-2018 12:44

Foto impressie Themabijeenkomst 'Toezicht op Duurzaamheid' - 28 juni 2018

   Op 28 juni begon de Themabijeenkomst "Toezicht op Duurzaamheid" in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg met een opening door VTW voorzitter Guido van Woerkom. Daarna gaf Marnix Norder een toelichting op de duurzaamheidsdoelen voor de corporatiesector, waaronder de CO2 routekaart.   Elfrieke van Galen is duurzaamheidsexpert en vertelde onder...

Lees verder

26-06-2018 12:17

Ontstentenis en belet niet altijd goed geregeld in de statuten

Onverhoopt kan er in een RvC een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC hun functie niet kunnen uitoefenen. Dat kan tijdelijk zijn (belet) of permanent (ontstentenis). Art. 30 lid 11 van de Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften dient te bevatten over de wijze waarop voorlopig in...

Lees verder

26-06-2018 10:39

Toezicht in de praktijk casus 9: Functioneren accountant

Zo'n twee jaar geleden is door de corporatie van accountant gewisseld. De reden was dat het kantoor en de accountant al vele jaren de controle verzorgden. In de procedure voor een nieuwe accountant/accountantskantoor is gekozen voor een kantoor dat in de presentatie blijk gaf van een verfrissende, nieuwe aanpak. Mede...

Lees verder