Nieuws

18-09-2020 17:03

Autoriteit Woningcorporaties onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw die corporaties zich voornemen. Het gaat daarbij om de realisatie van plannen op de korte termijn, (binnen 1 jaar) die ze in hun begroting en prognose-informatie (dPi) vastleggen. Aanleiding voor het onderzoek is dat de nieuwbouw door corporaties achterblijft...

Lees verder
16-09-2020 12:42

De belangrijkste punten uit de Rijksbegroting 2021 voor de volkshuisvesting

  Het kabinet zet kleine stapjes om de groeiende weerstand tegen het huurbeleid tegemoet te komen. De tegemoetkoming is beperkt om in de onderhandelingen met de oppositie ergens in het midden uit te kunnen komen. PvdA en/of GroenLinks zijn nodig om steun te vinden voor de begroting in de Eerste...

Lees verder
08-09-2020 13:04

Actueel: Vacatures in de RvC

Op de website van de VTW staan momenteel 5 vacatures open bij drie corporaties: Woonstichting de Zes Kernen, Woonstichting Het Grootslag en Beter Wonen. Voor Woonstichting De Zes Kernen zoekt Atti Poelstra voor de Raad van Commissarissen een ondernemer met verstand van financiën.  Bent u per 1 januari 2021 lid...

Lees verder
04-09-2020 12:24

Platform31: Resultaat 30 jaar volkshuisvesting: onbetaalbare en te weinig huizen, leefbaarheid wijken achteruit

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, onder andere door het gebrek aan financiële ruimte, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei...

Lees verder
04-09-2020 12:12

Samenwerkingsconvenant Autoriteit Woningcorporaties en Stichting Visitatie

Op 31 augustus jl. hebben de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) een samenwerkingsconvenant gesloten. Doel is om de 'dubbelingen' voor corporaties bij het extern toezicht door de Aw en de vierjaarlijkse visitatie door de SVWN te vermijden. Onderdeel van de afspraken is onder meer dat de...

Lees verder
04-09-2020 10:12

Portefeuillerapportage WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de nieuwste portefeuillerapportage gepubliceerd. In de portefeuillerapportage laat het WSW zien welke ontwikkelingen zich voordoen in de sector en binnen het borgstelsel.De recente rapportage geeft inzicht in de door WSW gesignaleerde ontwikkelingen en risico’s van woningcorporaties in 2019. Het is gebaseerd op de verantwoordingscijfers van...

Lees verder
04-09-2020 09:12

Recensie: risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders

Recensie: 'Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders (Carla van der Weerdt-Norder, Alice Jansen-van den Tillaart, Frank van Egeraat). Deze recensie is van de hand van Joke Abbring, toezichthouder bij Ieder1, TBV Wonen en Woningbelang Google het woord "risicomanagement" en je vindt een keur aan definities. Een rode draad is wel de vaak...

Lees verder
03-09-2020 18:46

Aedes start campagne: Wonen doen we samen

Aedes is een campagne gestart om het belangrijke werk dat woningcorporaties doen nog beter onder de aandacht te brengen. Onder de titel 'Wonen doen we samen' worden de fantastische dingen die onze sector zichtbaar gemaakt. Zo schrijft Aedes op de website: 'We werken via de strategie van een ‘groeimodel’ of...

Lees verder
26-08-2020 12:52

Doen we de goede dingen? En doen we ze wel goed? - invited conference op 16 september a.s.

Op woensdag 16 september organiseren de gezamenlijke verenigingen van toezichthouders weer de jaarlijkse invited conference. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij het Rietveldhuis (Zonnehof 8) in Amersfoort (10 minuten lopen vanaf het station). Naast het inhoudelijke thema is er ook ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren van...

Lees verder