Nieuws

26-02-2021 12:17

Beschikbaarheid accountantskantoren voor kleine corporaties

De VTW heeft een overleg georganiseerd met zeven accountantskantoren om te onderzoeken of deze kantoren interesse hebben in het controleren van de jaarrekening van kleine corporaties (tot 2.500 VHE) en onder welke voorwaarden. AanleidingDe administratieve druk voor corporaties is in de afgelopen decennia fors toegenomen door met name regelgeving vanuit...

Lees verder
26-02-2021 11:33

Recensie ‘Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders - Praktische handreiking voor een goed gesprek’, Burger en Van der Weerdt-Norder

Recensie van het boek Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders. Praktische handreiking voor een goed gesprek, geschreven voor Yvonne Burger en Carla van der Weerdt-Norder. De recensie is geschreven door VTW-lid Bas van der Veen, voorziter RvC Ons Huis in Apeldoorn.In de wereld van ‘governance’, is een van de grootste deugden dat de direct...

Lees verder
25-02-2021 18:23

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 2: Te zware kandidaat… jammer om zo’n kans te laten lopen

Woningstichting Compleet Wonen is een corporatie met ongeveer 3000 woningen in een kleine gemeente. De directeur (bestuurder) is een oude rot in het vak en de RvC is evenwichtig samengesteld. Onlangs kwam uit een analyse van de persoonlijkheidskenmerken dat de raad van Compleet Wonen uit een mooi “evenwichtig gekleurd palet”...

Lees verder
24-02-2021 16:00

‘Regionale aanpak wonen zorg boven belang eigen organisatie’ - eerste VTW-bijeenkomst over gevolgen vergrijzing

De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe. Dat heeft ook gevolgen voor de aanpak wonen en zorg in de regio. Tijdens de online VTW-bijeenkomst op 12 februari benadrukten vier sprekers de urgentie van dit thema, ook voor toezichthouders van corporaties.  Tekst: Lisette Vos In 2035 bestaat bijna 20 procent...

Lees verder
22-02-2021 12:09

Nieuwsoverzicht 22 februari 2021: Kabinet voert huurbevriezing uit, zorgen om investeringscapaciteit corporaties

Het kabinet voert de onverwacht aangenomen Kamermotie uit om de huren komend jaar te bevriezen. Dat heeft minister Ollongren afgelopen week aan de Kamer geschreven. De bevriezing heeft enkel betrekking op de gereguleerde huursector en bij investeringen in de woning kan alsnog een huurverhoging worden doorgevoerd. De winst voor huurders...

Lees verder
19-02-2021 18:46

Nieuwe podcast: Rutte III en de volkshuisvesting

Het kabinet Rutte III is demissionair, de Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Wat heeft Rutte III gerealiseerd de afgelopen vier jaar? Hoe is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' 2017-2021 in de praktijk gerealiseerd? Hans Geurts ontvangt wederom experts Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om de...

Lees verder
19-02-2021 18:38

Nieuwe podcast: De Staat van de corporatiesector

Eind januari 2021 is het rapport over de Staat van de corporatiesector gepubliceerd. De Autoriteit Woningcorporaties schetst dit jaar een gemengd beeld voor de sector. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar de schaduw van Opgaven en middelen hangt over de investeringen in de komende jaren. In deze podcast bespreekt Hans Geurts...

Lees verder
19-02-2021 18:04

Analyse over bezoldiging commissarissen 2019

De VTW analyseert jaarlijks de beloning van corporatiecommissarissen op basis van de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties. In 2019 nam de som van de beloningen van interne toezichthouders in de corporatiesector, evenals de gemiddelde beloning per commissariaat (van een volledig jaar), met bijna 5% toe t.o.v. 2018. De som van de beloningen ligt in 2019,...

Lees verder
17-02-2021 16:43

Brede wooncoalitie gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren - Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken...

Lees verder