Nieuws

12-12-2017 08:57

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken woningcorporaties diverse gegevens. Of en in welke mate die betrouwbaar zijn, kunnen corporaties voortaan vaststellen met behulp van de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. Deze is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Corporaties bepalen de marktwaarde onder andere...

Lees verder

08-12-2017 13:50

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten...

Lees verder

08-12-2017 13:13

Scriptie onderzoek governance: "corporaties moeten sterker worden in waardengericht toezicht"

De afgelopen maanden heeft Robert de Heer voor zijn MBA aan Tias in Tilburg onderzoek gedaan naar de governance van corporaties. Hierbij heeft hij onder meer ook met de VTW gesproken. De belangrijkste conclusie van zijn scriptie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet...

Lees verder

07-12-2017 12:14

"Wonen met Hugo" - Collegereeks Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft, houdt in opdracht van Architectuur Lokaal 6 colleges over wonen en woonbeleid. Vanaf 18 januari 2018 geeft Priemus de colleges onder de noemer 'Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid' op zes avonden in het Academiegebouw Utrecht, met zes...

Lees verder

01-12-2017 14:15

Kennemer Wonen winnaar ‘beste RvC jaarverslag’ 2016

Kennemer Wonen uit Alkmaar is de winnaar van de VTW-Berenschot prijs "beste RvC jaarverslag" die voor de tweede keer is uitgereikt. Nummer twee en drie zijn: HEEMwonen uit Kerkrade en Habion, landelijke corporatie voor ouderenhuisvesting uit Houten. De prijzen werden uitgereikt aan het begin van de ALV op 28 november...

Lees verder

01-12-2017 12:24

Symposium VTW en Woonbond over relatie RvC en huurdersorganisatie

Commissarissen en huurders weten elkaar beter te vinden  "Al is het af en toe scherp, goed om in gesprek te zijn'' Raden van commissarissen en huurdersorganisaties moeten vaker bijeenkomen om zaken met elkaar te bespreken, zoals tijdens het symposium ´De verbinding verbeterd´ van de VTW en de Woonbond op 28...

Lees verder

30-11-2017 13:17

Indexering maximum bezoldigingsbedragen Beroepsregel bezoldiging commissarissen per 2018

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een...

Lees verder

30-11-2017 13:00

Minister publiceert Regeling bezoldigingmaxima 2018 (WNT staffel) & WNT 3 niet ingediend

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2018 vastgesteld. Deze is op 29 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst van de Regeling in de Staatscourant kunt u hier lezen (pdf)WNT 3 (Wetsvoorstel uitbeiding personele reikwijdte WNT) niet ingediendDe minister...

Lees verder

24-11-2017 14:08

Eerste masterclasses 2018 online op VTW Academie

Avicenna, Academie voor Leiderschap, heeft sinds 1 juli 2017 de organisatie van het VTW masterclassprogramma op zich genomen. De eerste masterclasses staan nu in het jaaroverzicht 2018. Op korte termijn wordt het volledige programma op VTW Academie gezet. U vindt het eerste overzicht van de masterclasses op de website van de...

Lees verder