Nieuws

15-11-2019 14:27

Actie wooncrisis en debat in de Tweede Kamer over Wonen en Ruimte

Op maandag 11 november jl. hebben corporaties en de Woonbond gezamenlijk een petitie over de wooncrisis aangeboden aan de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken. Meer dan 600 persoonlijke verhalen zijn onder #wooncrisis en #ikwileenhuis gebundeld. Om de aanbieding kracht bij te zetten, zijn groepen huurders met de bus naar...

Lees verder
15-11-2019 13:24

Staat van de Woningmarkt 2020

Minister Van Veldhoven heeft op vrijdag 8 november jl. de Staat van de Woningmarkt 2019 gepubliceerd. Hierin wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de woningmarkt en de volkshuisvesting geanalyseerd. De minister gaat onder meer in op:- woningbouw, woningbehoefte en plancapaciteit;- betaalbaar wonen in een prettige leefomgeving in...

Lees verder
14-11-2019 16:00

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 11: Financiële ratio's - in beton gegoten?

“De plannen van woningcorporatie Overstag – ergens in het oosten van het land – zijn afgerond”, zo meldt de bestuurder vol trots. De bedoeling is dat er  fors geïnvesteerd wordt in verbetering van de bestaande voorraad, er moet het nodige worden gebouwd en ook voor de plannen op het gebied...

Lees verder
12-11-2019 10:00

Vijftien genomineerden voor de prijs voor het beste RvC Jaarverslag

In de ALV van 26 november a.s. wordt wederom de VTW-Berenschot prijs voor het beste RvC Jaarverslag uitgereikt. Op basis van de eerste analyse van Berenschot zijn er vijftien genomineerde jaarverslagen over het verslagjaar 2018. Deze vijftien genomineerden zijn (in alfabetische volgorde): DeltaWonen - ZwolleDe vooruitgang - VolendamOpenbaar Belang -...

Lees verder
04-11-2019 11:27

Nieuwe handreiking 'De commissarissenpool onder de loep' beschikbaar

Twee jaar geleden heeft de VTW - in goed overleg met de Autoriteit Woningcorporaties - de commissarissenpool opgericht. Het oorspronkelijke doel van de pool is om ervaren commissarissen snel in te kunnen zetten wanneer de RvC niet voltallig of niet meer in functie is. Als tijdelijke commissarissen hebben zij de...

Lees verder
04-11-2019 11:12

Nieuwe handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' beschikbaar

In de tien jaar sinds het verschijnen van de VTW-publicatie ‘Fiscaliteit voor woningcorporaties’ is er veel veranderd in wet- en regelgeving. Daarom is het de hoogste tijd voor een vernieuwde handreiking 'Toezicht op fiscaliteit.' In opdracht van de VTW hebben Reinder Wiersma en Mark van der Wielen van Deloitte deze...

Lees verder
01-11-2019 13:39

Nieuwe (tijdelijke) minister op het terrein van Wonen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft na een operatie aan haar bijholtes een 'bijkomende medische complicatie' opgelopen. Hierdoor is zij niet in staat om haar taken als minister uit te voeren. Op vrijdag 1 november heeft Koning Willem-Alexander de staatssecretarissen Raymond Knops en Stientje van Veldhoven...

Lees verder
01-11-2019 10:21

Corporaties en Woonbond bieden petitie aan Tweede Kamer aan op 11 november a.s. in het kader van de actie #wooncrisis #ikwileenhuis

Op maandag 11 november om 11.30 uur bieden corporaties en de Woonbond een petitie aan de Tweede Kamer aan in het kader van de actie 'Ik wil een huis'. De verzamelde reacties op sociale media worden dan gebundeld overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties.  In oktober hebben Rochdale en Wooncompagnie...

Lees verder
17-10-2019 19:14

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2020

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2020 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 201.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2019 € 194.000.  Topfunctionarissen niet in dienstbetrekkingOok de bezoldigingsmaxima...

Lees verder