Nieuws

10-01-2020 11:26

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 1: Een commissariaat? Het belang van een goed traject.

Commissaris Gemma de Wit zit nu bijna een jaar in de raad van een kleine corporatie. Van huis uit is zij beleidsmedewerker buurtontwikkeling bij een gemeente. In de krant leest zij een advertentie van De Huurkoepel, een huurdersorganisatie die een kandidaat zoekt voor de RvC van een middelgrote corporatie –...

Lees verder
07-01-2020 10:08

Splitsingstool voor omrekenen WNT-bezoldiging naar maandsalaris geactualiseerd

De WNT-bezoldiging bestaat uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een Splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De Splitsingstool is geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde pensioenpremies 2020. U vindt de Splitsingstool voor de jaren 2020 (en...

Lees verder
20-12-2019 09:01

Kerstgroet en sluiting VTW Bureau in de Kerstvakantie

Het VTW Bureau is gesloten van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2020. Vanaf maandag 6 januari 2020 staat het VTW Bureau weer voor u klaar.  Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot 6 januari kunt u direct contact opnemen met directeur Albert Kerssies op telefoonnummer...

Lees verder
19-12-2019 10:54

Governancecode 2020: onze waarden en normen

De Governancecode Woningcorporaties 2020 is vastgesteld in het najaarscongres van Aedes en de ALV van VTW. In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland. De...

Lees verder
13-12-2019 12:51

Debatten over de Evaluatie Woningwet en de maximale huursomstijging

Op 12 december 2019 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over o.a. de Evaluatie van de Woningwet en Vestia in een commissievergadering. Later op de avond is in een plenaire vergadering een wijziging van de Woningwet besproken over de maximale huursomstijging en de lokale mogelijkheid tot een hoger percentage.  1) Algemeen...

Lees verder
12-12-2019 16:30

Vacature directeur-bestuurder SVWN

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Wegens het vertrek van de huidige directeur bestuurder is de Raad van Toezicht van SVWN op zoek naar een bevlogen directeur-bestuurder. De profielschets voor deze...

Lees verder
12-12-2019 13:47

VNG, Woonbond, Aedes en VTW: 'Meer mogelijkheden voor lokaal huurbeleid'

Geef gemeenten, woningcorporaties, en huurdersorganisaties daarom meer ruimte om samen lokaal keuzes te maken in lijn met de lokale marktsituatie. Verander daarom de landelijke grenzen in een landelijk vastgestelde bandbreedte, waarbinnen lokaal keuzes kunnen worden gemaakt. Dat is de boodschap van de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en de intern...

Lees verder
10-12-2019 16:07

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 12: Bestuurders leggen probleem op bordje van de RvC

U bent commissaris bij woningcorporatie “Het Goede Wonen”. Deze corporatie heeft een tweehoofdig bestuur. Tot uw verrassing blijkt er een verschil van opvatting te zijn tussen de twee bestuurders over een belangrijke uitwerking van het portefeuilleplan. Eén van de bestuurders vindt dat een complex gesloopt dient te worden en dat...

Lees verder
10-12-2019 12:33

Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. In verband met onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking zal treden, zijn de toelichtingen in de arbeidsovereenkomst...

Lees verder