Nieuws

22-07-2021 11:57

VTW Bureau gesloten tijdens zomervakantie

Het bestuur en het bureau van de VTW wensen alle leden en relaties een fijne zomervakantie toe. In verband met de vakantie is het VTW Bureau gesloten van 22 juli t/m 8 augustus. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met directeur Albert Kerssies op 06 29 60 67...

Lees verder
16-07-2021 07:53

OVV: ‘Verbeter structureel bewustzijn brandveiligheid bij gebouweigenaren’

Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft. Blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan vertegenwoordigers van gebouweigenaren naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Gisteren heeft Aedes een reactie op haar...

Lees verder
15-07-2021 16:29

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 7: Wel of niet arbeidsmigranten huisvesten?…. voorleggen aan de Aw?

Stedelijk Wonen is een corporatie met ongeveer 10.000 woningen in een middelgrote stad. Er zijn nogal wat fabrieken met veel arbeidsmigranten. De meeste blijven een jaar of drie en een kleine groep vestigt zich permanent. Het grootste deel – meestal alleenstaande mannen – woont in woningen aangrenzend aan het bezit...

Lees verder
12-07-2021 11:56

Politiek nieuwsoverzicht 12 juli 2021: Kamer neemt stapel moties over Wonen aan; Staat van de Woningmarkt; Kamerbrief over Vestia

Donderdag 8 juli jl. was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. De parlementariërs bespraken en stemden over een hele stapel aan ingediende moties op het gebied van Wonen. Oppositiepartij PvdA kreeg het - tegen de zin van het kabinet - voor elkaar dat het Volkhuisvestingsfonds en...

Lees verder
09-07-2021 06:22

Excursie VTW werkgroep Duurzaamheid aan Proeftuin Aardgasvrij in Purmerend

Op donderdag 8 juli heeft de VTW werkgroep Duurzaamheid een bezoek gebracht aan de Proeftuin Aardgas Vrij Overwhere-Zuid in Purmerend. Dit vond plaats op uitnodiging van Joktan Cohen, lid van de werkgroep en directeur Ruimtelijk Domein bij de gemeente Purmerend.  Tekst: Albert Kerssies In de Tabor Kerk, die midden in...

Lees verder
08-07-2021 17:39

Brede coalitie: verbeter huisvesting en ondersteuning aandachtsgroepen

De huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Zij komen steeds vaker in sociale nood door gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes, G4 en G40. De coalitie pleit voor een spoedpakket aan maatregelen, in combinatie met...

Lees verder
08-07-2021 13:48

Eerste Kamer gaat akkoord met Evaluatie Woningwet, maar wil aanpassing tijdelijke huren

Het was een obstakel voor de Eerste Kamer bij de behandeling van de Evaluatie van de Woningwet: het aangenomen amendement Koerhuis (VVD) in de Tweede Kamer om tijdelijke huurcontracten van 1 jaar tot 3 jaar te verlengen. Veel senatoren zagen hierin een verslechtering van de positie van de huurder. Op...

Lees verder
08-07-2021 13:43

Staat van de Woningmarkt gepubliceerd

Het ministerie van BZK heeft deze week de Staat van de Woningmarkt gepubliceerd. In dit jaarlijke overzicht geeft het Rijk een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt en volkshuisvesting. Het ministerie schrijft: "Ondanks de coronacrisis is de vraag naar woningen onverminderd hoog, is het te koop...

Lees verder
06-07-2021 11:20

Politiek nieuwsoverzicht 6 juli 2021: kabinet wil prestatieafspraken ouderenhuisvesting; 15% bewoners ontevreden over Proeftuin; Rabobank gaat middenhuur woningen bouwen; Vragen over woningbouw in Landsmeer (NH); Nationaal Groeifonds niet echt voor woningbouw en Kamer bijna op reces

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: kabinet wil prestatieafspraken ouderenhuisvesting; 15% bewoners 'zeer negatief' over Proeftuin Aardgasvrije Wijken; de Rabobank gaat 12.000 middenhuur woningen bouwen; minister beantwoordt vragen over de antwoorden op eerdere vragen over woningbouw in Landsmeer (NH); het Nationaal Groeifonds is niet echt voor...

Lees verder