Nieuws

25-09-2018 14:50

Herinnering Congrestival 2018

De inschrijvingen voor het Congrestival 2018 stromen binnen! Bekijk hier de herinnering van het Congrestival 2018.Heeft u zich nog niet aangemeld? Meld u dan snel aan, want u wilt deze dag niet missen! Bekijk hier de trailer en hier de teaser van het Congrestival 2018.  Hier op ons Youtube-kanaal vindt u meer filmpjes over...

Lees verder

21-09-2018 13:56

Onderhandelingen Aedes en Woonbond over Social Huurakkoord afgebroken

Aedes en de Woonbond hebben weken onderhandeld over een nieuw sociaal huurakkoord, maar hebben laten weten dat het ze niet is gelukt om afspraken te maken. Het huidige huurakkoord uit 2015, waarin werd afgesproken om de huursom maximaal 1% boven inflatie te laten stijgen, loopt dit jaar af. De VTW betreurt...

Lees verder

21-09-2018 13:51

Minister stuurt wetsvoorstel 'Maatregelen middenhuur' naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het wetsvoorstel wordt de markttoets vereenvoudigd. Het is bedoeld om de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt verder te stimuleren. Het nieuwsbericht van het ministerie op Rijksoverheid.nl vindt u hier. Het wetsvoorstel kunt u...

Lees verder

20-09-2018 14:29

Prinsjesdag 18 september 2018: de plannen van het kabinet voor de volkshuisvesting in 2019

Minister Hoekstra (Financiën) heeft op dinsdag 18 september jl. de Rijksbegroting voor 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin worden de plannen aangekondigd op het terrein van de volkshuisvesting. Eerder die dag heeft Koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede gesproken over de knelpunten op de woningmarkt en de inzet van het...

Lees verder

18-09-2018 16:31

Help mee met onderzoeken hoe de beweging binnen de Boardroom wordt beinvloed door extern toezicht!

Meehelpen aan het onderzoek om er achter te komen hoe de beweging binnen de Boardroom wordt beinvloed door extern toezicht? Doe dan mee met deze survey! De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de lezing van Floor Rink op het Congrestival 2018. Daarnaast kun u een persoonlijk rapport ontvangen met inzichten...

Lees verder

14-09-2018 11:32

Ministerie BZK: VPL-premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 13 augustus 2018, in een geschil tussen een woningcorporatie en een topfunctionaris, geoordeeld dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL alleen bezoldiging in de zin van de WNT is, indien een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op overgangsrecht (zie nieuwsbericht 23 augustus 2018). De kantonrechter komt tot...

Lees verder

14-09-2018 11:17

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2019

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 194.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2018 (na een tussentijdse indexering) € 189.000.  Topfunctionarissen...

Lees verder

14-09-2018 10:04

Algemeen WNT-bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd

Het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum 2018 is tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000. Het besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier. Sinds de Evaluatiewet WNT van 1 juli 2017 heeft de minister van BZK de bevoegdheid om het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum lopende het jaar met terugwerkende kracht te indexeren als het...

Lees verder

11-09-2018 16:45

Artikel Aedes Magazine: Toezicht op digitalisering en IT

In het september nummer van Aedes Magazine gaat het VTW artikel over 'Toezicht op digitalisering'. De toekomst is al lang begonnen: de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Corporaties kunnen niet achterblijven. Dat geldt ook voor toezichthouders voor...

Lees verder