Nieuws

21-01-2019 15:04

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling. De statuten zijn...

Lees verder

18-01-2019 11:36

‘Onderhoudsuitgaven’, ten laste van het resultaat of als investering; een Salomonsoordeel?

InleidingIn 1602 is met de oprichting van de VOC voor het eerst scheiding ontstaan tussen eigendom en leiding. Dat gaf aanleiding voor verantwoording van de leiding aan de aandeelhouders over het reilen en zeilen van de onderneming in termen van waarde en winst. Het belang van de leiding is niet...

Lees verder

18-01-2019 11:06

Aedes stelt sectoradviescommissie Vestia in

Aedes heeft op verzoek van Vestia een sectoradviescommissie ingesteld die een advies uitbrengt over een mogelijke tweede saneringsaanvraag door de woningcorporaties. In de Governancecode woningcorporaties van Aedes en VTW is immers opgenomen dat indien een corporatie een saneringsaanvraag voorbereidt, zij verplicht is advies te vragen aan een commissie met vertegenwoordigers...

Lees verder

15-01-2019 16:14

Rechtbank in kort geding schorst een besluit van de RvC over de schorsing van de bestuurder

Op 18 december 2018 heeft de rechtbank Overijssel een besluit van de RvC geschorst om de bestuurder van een woningcorporatie te schorsen. In deze casus heeft de RvC volgens de rechter niet de juiste procedure gevolgd, die is voorgeschreven in de modelstatuten van Aedes en VTW. De bestuurder voerde met succes...

Lees verder

15-01-2019 16:11

Onderzoek Platform31 over rol huurders bij prestatieafspraken

Platform31 heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van huurders bij prestatieafspraken. Uit het onderzoek blijkt, zo schrijft Platform31, dat huurdersorganisaties nog beter betrokken willen worden. Ze doen hun best om volwaardig mee te draaien, maar geven aan dat het veel werk is. De meeste huurders willen meer aan de voorkant van...

Lees verder

21-12-2018 12:38

Beleidsvoornemens Evaluatie Woningwet pas volgend jaar naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 18 december jl. laten weten haar beleidsvoornemens rond de Evaluatie van de Woningwet pas in 2019 bekend te maken. De minister had dit voor dit jaar toegezegd, maar stelt dit nu uit vanwege de samenhang met de afspraken uit...

Lees verder

20-12-2018 13:19

Autoriteit Woningcorporaties: 'Sectorbeeld woningcorporaties 2018: basis op orde, toekomstige investeringen mogelijk niet haalbaar'

Veel woningcorporaties hebben hun organisatie op orde en voldoen aan de nieuwe Woningwet. Het is onzeker of de corporatiesector op de lange termijn genoeg geld heeft om aan alle maatschappelijk verwachtingen op het gebied van nieuwbouw, kwaliteit van de woningen en verduurzaming te voldoen. Dit blijkt uit het Sectorbeeld 2018,...

Lees verder

20-12-2018 12:52

Recensie: 'Waarderend toezicht' van Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Hoe je toezicht organiseert of inricht, het is en blijft mensenwerk! Dat is de essentie van het vak toezichthouder en het boek "Waarderend Toezicht" dat door Carla Dubbelman en Rixt Heegsma is geschreven. Het recept voor (waarderend) toezicht bevat twee belangrijke ingrediënten: de dialoog en het goede gesprek. Naast deze...

Lees verder

20-12-2018 12:49

'Governance is geen exacte wetenschap' - cultuur en gedrag onder de loep in inspecties Aw (Aedes Magazine)

De Autoriteit woningcorporaties houdt als extern toezichthouder sinds 2017 inspecties bij corporaties om te bepalen of de governance – inclusief intern toezicht – op orde is. Inspecteurs Theo Nieuwenhuizen en Dineke de Vries reflecteren in dit artikel op die gesprekken met bestuur en commissarissen van woningcorporaties. In het tweede deel...

Lees verder