Nieuws

16-11-2018 10:19

10 Genomineerden voor VTW-Berenschotprijs voor beste RvC jaarverslag

Tien RvC's maken kans op de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC jaarverslag 2017. Prijzen voor de top 3 worden in de Algemene Ledenvergadering van 27 november a.s. uitgereikt. De 10 genomineerden zijn, in alfabetische volgorde: - Area, Uden- Baston Wonen, Zevenaar- De Alliantie, Hilversum - Haag Wonen, Den Haag- Sint Trudo,...

Lees verder

15-11-2018 10:51

'Het gaat niet om de punten, maar de ontwikkeling' - Artikel in Aedes Magazine over Permanente Educatie

Driekwart van de toezichthouders (VTW-leden) vindt het een goede zaak dat zij elk jaar minimaal vijf uur aan hun professionele ontwikkeling besteden. Bijna vier jaar is dat nu een lidmaatschapseis voor de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties. Twee leden van de PE-commissie: voorzitter Ineke Donkervoort en lid Anita van der Wal...

Lees verder

15-11-2018 10:42

Gezamenlijk beoordelingskader WSW en Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een 'verticaal toezichtsmodel'. Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.De Aw en het WSW hebben ook een bestuurlijke brief aan corporaties...

Lees verder

12-11-2018 16:04

Onderzoek: de ministeriële regeling bezoldiging bestuurders heeft beoogde werking

Minister Ollongren van BZK heeft de uitkomsten van een onderzoek naar de ministeriële regeling bezoldiging bestuurders woningcorporaties (de staffel) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie is eenduidig: de staffel heeft de beoogde werking.Aanleiding van het onderzoek was een motie van VVD Kamerlid Koerhuis. De motie stelde dat in de...

Lees verder

09-11-2018 12:41

Kom naar één van de ledenbijeenkomsten over de "Lessons Learned" met de Autoriteit Woningcorporaties

De VTW organiseert in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties nog vier ledenbijeenkomsten over de "lessons learned" uit de governance inspecties. Hierin zal de Aw ingaan op het toezichtkader dat zij hanteert voor de governance van corporaties en leidend is voor de governance inspecties die zij sinds 2016, het jaar waarin...

Lees verder

06-11-2018 13:28

Recensie: 'Anders vasthouden; 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling' (Wouter Hart)

Wouter Hart verstaat de kunst op de golfen van de tijdsgeest te surfen. Hij heeft belangrijke noties weer onder de aandacht gebracht in Nederland. Begrippen die we op veel plekken horen in het licht van organisatieontwikkeling. En die blijkbaar waarde toevoegen. Zoals het verschil tussen systeem- en leefwereld of in...

Lees verder

01-11-2018 09:47

Autoriteit: BDO nog steeds marktleider binnen de woningcorporatiesector; opmars kleinere accountantsorganisaties

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek gedaan naar het marktaandeel van accountantsorganisaties. Van alle woningcorporaties maakte 28,7% gebruik van de diensten van BDO. Tegelijk constateert de Aw ook dat het aantal kleinere accountants dat de boeken van corporaties controleert, groeiende is.Albert Kerssies, directeur VTW: 'De VTW vindt de jaarlijkse berichtgeving...

Lees verder

01-11-2018 09:42

Toezicht in de praktijk casus 12: 'Het is meer dan ja of nee zeggen'

U bent sinds een half jaar voorzitter van de RvC  van een middelgrote woningcorporatie. De bestuurder deelt mee gestart te zijn met de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie, voor de komende tien jaar. U zelf bent de laatste tijd meegegaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van governance en...

Lees verder

30-10-2018 11:33

Jaarprogramma opleidingsaanbod masterclasses 2019 beschikbaar

De VTW Academie heeft de masterclasses voor 2019 online gezet. U kunt zich nu inschrijven voor één van de inspirerende en leerzame masterclasses die in 2019 worden aangeboden.De masterclasses staan op: https://vtw-academie.nl/jaaroverzicht/. Twee masterclasses (Effectieve interventies; en Toezicht op strategie in de volkshuisvesting zullen worden toegevoegd zodra de definitieve data bekend...

Lees verder