Nieuws

03-08-2017 15:34

Twee vacatures Financiële Commissie VTW

De VTW zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het aflopen van de termijn van twee zittende leden per november 2017. Taken De algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie...

Lees verder

15-07-2017 15:04

Drie leden voor de Programmaraad gezocht

De VTW zoekt drie leden die zitting willen nemen in de Programmaraad van de VTW-academie. Onlangs is de VTW een samenwerking gestart met Avicenna Academie voor Leiderschap, de nieuwe regiepartner van het VTW-masterclassprogramma ‘nieuwe stijl’. Voor de ontwikkeling van de VTW-academie zal een Programmaraad worden ingesteld die begin september van...

Lees verder

14-07-2017 14:29

Kamerbrief over labelplicht bij verduurzaming woningcorporaties

Minister Plasterk (Wonen) heeft op 14 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verduurzaming bij woningcorporaties. Hierin schrijft hij onder meer dat hij op dit moment geen verplicht C label gaat opleggen aan de sector, maar met koepelorganisatie Aedes in gesprek blijft over de uitvoering van de...

Lees verder

13-07-2017 13:18

Toezicht in de praktijk casus 1: Bestuurder in de tang

  Over de rubriek Toezicht in de praktijk: In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het...

Lees verder

13-07-2017 12:20

Vernieuwde handreiking 'De huurderscommissaris' online

De handreiking 'De huurderscommissaris' is vernieuwd, onder andere vanwege de wijzigingen in de Veegwet. De geactualiseerde handreiking levert volgens de VTW en de Woonbond een bijdrage aan de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties en hopen dat zowel huurdersorganisaties als RvC’s volop gebruik zullen maken van de gezamenlijke aanbevelingen.  Huurdersorganisaties...

Lees verder

10-07-2017 11:35

Vacature voor Bestuurslid VTW

Beschouwend, inspirerend en verbindend          Voor het VTW bestuur zoekt de commissie Aanbeveling & Beroep een nieuw bestuurslid. De VTW heeft een bestuur bestaande uit zes leden. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een bestuurslid, ontstaan er vanaf juli 2017 een vacature. In de ALV van 28 november zal een...

Lees verder

30-06-2017 15:59

'Toezicht op governance' - nieuwe publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties

Met de publicatie 'Toezicht op governance. Bouwen aan vertrouwen' wil de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de corporatiesector en belangstellenden inzicht geven in de wijze waarop zij haar toezicht op de governance vorm geeft. Dit toezicht is in ontwikkeling. De Aw is met een groot aantal bestuurders en raden van commissarissen (RvC)...

Lees verder

30-06-2017 14:13

Verslag Algemene Ledenvergadering VTW op 28 juni 2017 en afscheid bestuurslid Bas Jan van Bochove

Op 28 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats in Het Oude Magazijn in Amersfoort. In deze ledenvergadering namen we afscheid van bestuurslid Bas Jan van Bochove, die zich niet voor een tweede termijn verkiesbaar stelde. Namens het VTW bestuur bedankte voorzitter Guido van Woerkom Bas Jan...

Lees verder

30-06-2017 08:31

Vijfde leergang aankomend commissarissen succesvol afgerond

Met de laatste bijeenkomst is in juni 2017 de 5e VTW leergang voor aankomende commissarissen succesvol afgesloten. De leergang richt zich op de “nieuwe” commissaris: personen tussen 35-50 met weinig of geen toezichtervaring, maar wel veel potentie, die kunnen bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in de RvC. Programmamanager Hildegard Pelzer, voorzitter...

Lees verder