Nieuws

18-07-2019 15:47

Toezicht met Passie: video Ruth Kervezee, toezichthouder De Key

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ben ik lokaal aanspreekbaar? Ruth Kervezee geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder
18-07-2019 13:50

Besluit toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd: corporaties > 5000 vhe krijgen OOB status

Op 1 januari 2020 wordt het aantal organisaties met een OOB-status verder uitgebreid. Vanaf dat moment worden woningcorporaties vanaf 5.000 verhuureenheden (vhe) ook aangemerkt als een 'organisatie van openbaar belang'. Momenteel zijn dat, op basis van Europese regels, banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven. Het ministerie van Financiën heeft de wijziging van...

Lees verder
16-07-2019 14:20

Ledencongres 20 september a.s.: "De governance van lokale netwerken" - inschrijving geopend!

Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht kunnen houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij? Dit zijn vragen die aan bod komen bij het VTW ledencongres, waarbij verschillende aspecten van lokale netwerken en...

Lees verder
11-07-2019 15:42

Toezicht met passie: video Marieke Prins, toezichthouder bij Thuisvester

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ben ik lokaal aanspreekbaar? Marieke Prins geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.  

Lees verder
09-07-2019 12:03

Rapport bestuurlijk regisseur Vestia over oplossingen volkshuisvestelijke opgave

Sinds februari 2019 is Hamit Karakus als bestuurlijk regisseur Vestia bezig geweest met het inventariseren van oplossingsrichtingen voor de volkshuisvestelijke problematiek in zes gemeenten vanwege de financiële uitdagingen van Vestia. Minister Ollongren heeft hem hiertoe opdracht gegeven. Karakus heeft onafhankelijk gewerkt en doet zijn aanbevelingen op persoonlijke titel. Het rapport...

Lees verder
09-07-2019 11:54

Van de voorzitter: klachtenprocedure huurders (video)

In zijn tweemaandelijkse videocolumn gaat voorzitter Guido van Woerkom in op actuele vraagstukken die spelen binnen de vereniging. In deze column bespreekt hij de klachtenprocedure huurders. Wat valt de VTW op in hoe corporaties kun klachten behandelen. 'Een klacht is uiteindelijk de beste start voor verbetering.'  

Lees verder
08-07-2019 12:11

Antwoorden Staatssecretaris Financiën over btw-plicht commissarissen

Onlangs berichtten wij u via de website en e-mail over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) d.d. 13 juni 2019 die mogelijk gevolgen heeft voor het btw-ondernemerschap van commissarissen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Tweede Kamerlid P. Omtzigt Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën. Eind vorige...

Lees verder
28-06-2019 15:55

Aedes en Woonbond: ‘Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning’

'Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn.' Dit...

Lees verder
28-06-2019 15:24

Reactie VTW op consultatie marktverkenning

De internetconsultatie voor de marktverkenning is gesloten. In het voorstel van het ministerie van BZK maakt de markttoets plaats voor een marktverkenning. Ook wordt er een voorstel gedaan rond het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van woningcorporaties in het geval van eeuwigdurend afgekochte erfpacht. Naar aanleiding van een aantal...

Lees verder