Nieuws

16-05-2019 08:39

Recensie: Aan de slag met Policy Governance

Het boek “Aan de slag met Policy Governance” (Caroline Oliver, Amsterdam 2016) beschrijft een methode van intern toezicht en besturing vanuit de ambitie om dát te realiseren wat de samenleving van ons vraagt. Een methode van Amerikaanse bodem,  door de vertalers (Hartger Wassink en Helmie van Ravenstein) aangepast voor het...

Lees verder

10-05-2019 13:34

'De inwijding van de Mariakapel in Zundert' Naar meerstemmig toezicht door variëteit in beeld- en oordeelsvorming - Maartje de Kruijf en Marieke Prins

Sinds een aantal jaren slaan veel corporaties een andere weg in. Terug naar de bedoeling. Met meer ruimte voor frontlijnwerkers om te doen wat nodig is in specifieke situaties en op basis van gedeelde waarden. Ook als dat even niet past in het standaardbeleid. Wat is daarvan de betekenis voor...

Lees verder

07-05-2019 15:35

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 4: Discussie over het profiel van de nieuwe controller

Uw corporatie is het resultaat van een fusie van enkele jaren geleden en heeft nu ruim 6000 vhe's. Een jaar geleden bent u als voorzitter toegetreden tot de raad. In de mededelingen geeft de directeur aan dat de zittende controller binnenkort met pensioen gaat en dat er binnenkort een nieuwe...

Lees verder

07-05-2019 14:27

Corporatiedag 2019: zorg dat je erbij bent om de HOE bij de horens te vatten (ook voor toezichthouders!)

Aedes organiseert op donderdag 6 juni opnieuw een Corporatiedag. Een dag voor alle betrokkenen bij woningcorporaties, vol inhoud en inspiratie. Vanzelfsprekend zijn toezichthouders ook van harte welkom. Meld je aan en kies uit maar liefst 38 sessies. Ruim vijfhonderd collega's gingen je al voor. Volop gelegenheid dus om te ontmoeten...

Lees verder

03-05-2019 09:01

Nieuwe vacatures voor commissarissen

De afgelopen week zijn er een aantal nieuwe vacatures geplaats op de VTW-website. Kijk op op https://www.vtw.nl/vacatures_in_de_RvC voor het overzicht.  

Lees verder

26-04-2019 12:00

SVWN zoekt lid Raad van Toezicht

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen de Raad van Toezicht ontstaat per 1 september 2019 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van Aedes vereniging van...

Lees verder

25-04-2019 09:54

Analyse van in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties in 2018

KPMG analyseert jaarlijks de in- en uitstroom van corporatiebestuurders. Onlangs verscheen de Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2018. Van de ruim 350 corporaties zijn 143 corporaties onderzocht. Hierbij zijn openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en persberichten.  Bekijk hier de analyse van...

Lees verder

18-04-2019 10:13

Tips voor de proef verkorte procedure ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Begin van dit jaar is de Aw gestart met een proef verkorte procedure 'geschiktheid en betrouwbaarheid’ voor (her)benoeming commissarissen. Corporaties hebben dit snel opgepikt. Inmiddels zijn de eerste 20 aanvragen binnen. Uit de aanvragen blijkt dat zowel corporaties als de Aw nog moeten wennen aan deze gang van zaken. De betogen...

Lees verder

17-04-2019 18:18

Goede netwerken nodig om inclusieve stad te bereiken - bijeenkomst 'De inclusieve stad en governance van netwerken

Op 8 april kwamen in Utrecht circa 40 bestuursvoorzitters en voorzitters van de raden van commissarissen van de corporaties van De Vernieuwde Stad (DVS) samen in de bijeenkomst De Inclusieve Stad en de Governance van Netwerken, georganiseerd door DVS en VTW. Door en met de inleiders – maar ook met...

Lees verder