Nieuws

22-05-2018 15:48

Praat op 7 juni a.s. mee over het accountantsprotocol

Aedes nodigt commissarissen, bestuurders, managers Financiën, managers Control en controllers van harte uit om mee te praten over het accountantsprotocol voor woningcorporaties. De input wordt gebruikt voor het jaarlijks afstemmingsoverleg met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat plaatsvindt vóór publicatie van het (geactualiseerde) accountantsprotocol. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 juni 2018...

Lees verder

18-05-2018 12:30

Meerderheid VTW-leden: beroepsregel beloning moet blijven

Een ruime meerderheid van de VTW-leden - 63 procent - vindt dat de huidige beroepsregel voor de beloning van commissarissen moet blijven. Dat blijkt uit een online onderzoek van de VTW onder 1.285 leden die één of meerdere commissariaten bekleden bij 307 woningcorporaties. De enquête is door 315 leden ingevuld.Tekst:...

Lees verder

15-05-2018 15:23

Toezicht in de praktijk casus 8: Toezicht gaat over heel wat meer dan financiën

U wilt graag toezichthouder worden bij een woningcorporatie. Tijdens de sollicitatieprocedure zijn er intensieve gesprekken gevoerd over wat de corporatie wil en hoe zij dat gaat invullen in de komende jaren. Centraal in deze gesprekken stonden betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en goed werkgeverschap. Het maatschappelijk engagement sprak u aan. U heeft...

Lees verder

11-05-2018 07:34

Vacature bij de VTW: junior communicatie- en beleidsmedewerker (16 uur per week)

De VTW is op zoek naar een junior communicatie- en beleidsmedewerker. Voor 16 uur per week ben jij een veelzijdige jonge hond met verstand van marketing en social media, die het leuk vindt om gegevens te verzamelen en te analyseren. Wat ga je doen? De VTW is in 2016 gestart...

Lees verder

11-05-2018 07:25

Jaarverslag Autoriteit Woningcorporaties 2017 gepubliceerd

Het jaarverslag 2017 van de Autoriteit Woningcorporaties is gepubliceerd. Hierin schrijft de Autoriteit onder meer over hoe zij toezicht heeft gehouden, bijvoorbeeld door de governance-inspecties, hoeveel zienswijzen zijn afgegeven op de fit en proper toets, hoe de verbetering van de informatievoorziening zijn beslag heeft gekregen en hoe de samenwerking met...

Lees verder

08-05-2018 12:03

Staat van de Volkshuisvesting gepubliceerd

Minister Ollongren (BZK) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het rapport 'Staat van de Volkshuisvesting' 2018. Hierin gaat zij vooral in op de knelpunten op de woningmarkt en de bestedingsruimte voor corporaties, Ook gaat de minister in de Staat van de Volkshuisvesting in op de governancescores en...

Lees verder

27-04-2018 08:18

Reactietermijn RvC's voor enquête Evaluatie Woningwet verlengd tot 2 mei

Als onderdeel van de evaluatie van de herziening van de Woningwet wordt door Companen onderzoek gedaan onder betrokkenen en belanghebbenden naar de ervaringen met de wetswijziging. De voorzitter van uw RvC heeft  enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online enquête.   Companen en het...

Lees verder

24-04-2018 10:20

Evaluatie Woningwet: bijna sluiting van enquête voor RvC's

In opdracht van het ministerie van BZK wordt door onderzoeksbureau Companen onderzoek gedaan onder o.a. RvC's naar de ervaringen met de Woningwet 2015. De VTW heeft alle voorzitters hiertoe een directe link gestuurd. Heeft uw RvC (voorzitter) al een reactie ingestuurd? Zo ja, dan waarderen wij uw betrokkenheid. Zo niet,...

Lees verder

20-04-2018 13:57

Autoriteit: meeste corporaties voldoen op hoofdlijnen aan criteria goede governance

De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties.De Autoriteit heeft geconcludeerd dat 99 onderzochte corporaties voldeden aan de criteria voor...

Lees verder