Nieuws

24-06-2022 17:42

Vanwege technische storing geen VTW Nieuwsbrief

Vanwege een technische storing bij de leverancier van ons mail verzendsysteem kan de wekelijkse VTW nieuwsbrief helaas niet verstuurd worden op vrijdag 22 juni 2022. We hopen dat dit probleem maandag 27 juni a.s. verholpen is en de nieuwsbrief dan verstuurd kan worden. Onze excuses voor dit ongemak.

Lees verder
23-06-2022 13:17

Mette Vernooij interim-directeur VTW

Het bestuur van de VTW heeft Mette Vernooij aangesteld als interim-directeur van de VTW. Mette Vernooij heeft een eigen adviesbureau en werkt als strategisch adviseur en interim-projectleider bij twee gemeenten. Daarnaast is zij voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging Maarn. Mette Vernooij heeft veel ervaring in en rond de volkshuisvesting en heeft...

Lees verder
23-06-2022 08:38

Handreikingen voor professionals in de corporatiesector: toewijzen, prestatieafspraken en leefbaarheid

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wettelijke kaders zijn op sommige onderdelen gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie van de Woningwet. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De eerste drie handreikingen over toewijzen, presentatieafspraken en leefbaarheid zijn...

Lees verder
22-06-2022 15:04

Aedes: Raad Leefomgeving wijst terecht op hoge prioriteit nieuwbouw sociale huurwoningen

Branchevereniging Aedes heeft gereageerd op het rapport 'Onderdak bieden' dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vorige week heeft uitgebracht. Aedes is het er volmondig mee eens dat het bouwen van sociale huurwoningen de komende jaren hoge prioriteit moet hebben. Voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij hebben er al langer op...

Lees verder
21-06-2022 18:09

‘Toezicht op netwerken lastig, begin gewoon met samenwerken’ - verslag regionale bijeenkomst Heerenveen

Corporaties moeten de kracht van met name regionale samenwerking benutten om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst van de VTW-jubileumtoer bij Accolade in Heerenveen kwamen de VTW-leden uit de regio onder meer tot die conclusie. ‘Toezicht op netwerken lastig, begin gewoon met samenwerken.’ De VTW was...

Lees verder
20-06-2022 16:05

Politiek nieuwsoverzicht 20 juni 2022: Huurverlaging of huurbevriezing

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: krijgen we dit jaar een huurverlaging of huurbevriezing; stikstof en woningbouw; initiatiefwet voldoende sociale huurwoningen verworpen; en Raad voor Infrastructuur en leefomgeving (Rli) publiceert rapport over woningbouw. Huurverlaging of huurbevriezingIn het debat over de Voorjaarsnota vorige week wilde Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks...

Lees verder
17-06-2022 13:23

Rapport RLI: Onderdak bieden, sturen op prestaties van woningcorporaties

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur heeft een advies uitgebracht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de volkshuisvesting. De raad adviseert onder meer om wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te...

Lees verder
17-06-2022 13:03

Nieuwe handreiking: Toezicht op duurzaamheid - circulaire economie en biodiversiteit

De VTW heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op het thema 'Toezicht op duurzaamheid' waarbij specifiek wordt ingegaan op circulaire economie en biodiversiteit. Deze handreiking is een verdieping en aanvulling op de handreiking Toezicht op duurzaamheid (2017) en Toezicht op de energietransitie (2020). Auteurs Gerard van Bortel, Caro Niestijl en Elfrieke...

Lees verder
16-06-2022 11:05

‘Niet met vinger wijzen, maar helpende hand bieden’ - artikel in Aedes Magazine over onderzoek RUG naar relatie intern - extern toezicht

De relatie tussen intern en extern onderzoek is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Hoe kijken RvC-leden naar de relatie met de Autoriteit woningcorporaties, in deze tijd waarin steeds meer van corporaties wordt gevraagd? Onderzoeker Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen was soms geraakt door de interviews met toezichthouders en bestuurders van...

Lees verder