Nieuws

22-03-2019 10:30

Regionale bijeenkomsten WSW over ontwikkelingen in het borgstelsel

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseert in mei 2019 een aantal regionale bijeenkomsten 'Op naar een toekomstbestendig stelsel'. In de bijeenkomsten deelt het WSW de uitkomsten van onderzoek naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de positionering en versterking van het borgstelsel en wil zij hierover in gesprek gaan. De bijeenkomsten zijn...

Lees verder

15-03-2019 13:04

Opiniebijdrage: 'Marktwaarde versus Beleidswaarde / Impairment'

Onderstaande bijdrage is geschreven door Gerard Erents, RA en drs. Koos Parie. Wilt u reageren? Dan kan via bureau@vtw.nl. Op 7 februari jl. brachten WSW en Aw een bestuurlijke brief uit over de ontwikkelingen in de beleidswaarde. Een van de conclusies in deze brief is dat de beleidswaarde in grote lijnen...

Lees verder

13-03-2019 10:10

PBL: Klimaattafel Gebouwde Omgeving komt met samenhangend pakket; onzekerheid over haalbaarheid

De onderhandelaars aan de tafel voor de gebouwde omgeving hebben een samenhangend pakket afspraken gemaakt dat goede stimulansen bevat om een divers gezelschap actoren te laten samenwerken bij het aardgasvrij maken van woningen en bedrijfsgebouwen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport 'Effecten ontwerp Klimaatakkoord'.  Het Planbureau...

Lees verder

08-03-2019 09:41

'De dubbele pet van de bestuurssecretaris - van notulist tot bewaker governance' - artikel in Aedes Magazine

Goed toezicht verdient goede ondersteuning luidt de titel van de VTW-masterclass voor de bestuurssecretaris. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt. Dus wordt er ook meer gevraagd van de secretaris, vertelt docent Joost Kramer. Zeker nu die – naast de bestuurder – ook de raad van commissarissen ondersteunt. Wat voor...

Lees verder

07-03-2019 09:56

Wetsvoorstel wet Bestuur en Toezicht: voor corporaties verandert er weinig

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht. De essentie van het wetsvoorstel is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering bij de rechtspersonen verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Veel van de voorgenomen wijzigingen staan al in...

Lees verder

05-03-2019 12:12

Visitaties 2018: duidelijke verbetering governance corporaties

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2018 zijn er 75 visitaties van corporaties afgerond. De...

Lees verder

01-03-2019 09:21

Aedes wil een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties

Aedes stelt dat een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants niet leidt tot een verdere professionalisering van de corporatiesector. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport  'Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties.' Het rapport doet aanbevelingen om knelpunten in het huidige accountantsprotocol op te lossen....

Lees verder

26-02-2019 20:04

Aw: kwaliteit zelfevaluatie RvC's grotendeels op orde; verbeteringen mogelijk bij kleine corporaties

De kwaliteit van de zelfevaluatie van Raden van Commissarissen is bij een groot deel van de woningcorporaties op orde. Verbeteringen zijn vooral mogelijk bij kleine corporaties. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Meer dan 75% scoort een voldoende of hoger. Toch maakt de Autoriteit zich zorgen over...

Lees verder

22-02-2019 18:43

VTW: knelpunten in de volkshuisvesting blijven in stand

De VTW vindt dat minister Ollongren te weinig doortastend is bij het aanpakken van de knelpunten in de volkshuisvesting. Vanmiddag heeft het kabinet de Kamerbrief van de minister over "een beter betaalbare huurmarkt" vastgesteld. In de brief gaat ze onder meer in op de Evaluatie van de Woningwet en het...

Lees verder