Nieuws

14-10-2021 13:30

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 10: Een goede commissaris… maar niet herbenoembaar

Bij een aantal corporaties heeft de ondernemingsraad het recht een commissaris voor te dragen. Bij grote ondernemingen die onder de Wet op de Structuurvennootschappen vallen is dat verplicht; de Woningwet kent die verplichting niet, maar het staat elke rechtspersoon vrij dat in de statuten op te nemen. De Voorloper is...

Lees verder
13-10-2021 20:22

‘Maak plannen voor onze (toekomstige) huurders’ - online VTW ledencongres over Opgaven en middelen

De verhuurderheffing gaat voor een deel van tafel, maar de opgaven voor de corporatiesector zijn onverminderd groot. VTW-voorzitter Guido van Woerkom deed een oproep om plannen te maken die goed zijn voor de (toekomstige) huurders. ‘Het tekort voor de sector is nog steeds ongekend, maar kijk naar wat er wél...

Lees verder
11-10-2021 12:46

Politiek nieuwsoverzicht 11 oktober 2021: verhuurderheffing, Programma Aardgasvrije Wijken, energierekening

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de verlaging van de verhuurderheffing is vastgelegd, de tegenprestatie nog niet. De bevriezing van de WOZ in de verhuurderheffing werd afgelopen week nipt verworpen. Programma Aardgasvrije Wijken in zwaar weer en kabinet wil energierekening compenseren. Verlaging verhuurderheffingHet kabinet heeft afgelopen week vastgesteld dat...

Lees verder
08-10-2021 10:39

Onderzoek KWH: huurder geeft voorkeur aan persoonlijk contact

Huurders hebben bij voorkeur persoonlijk contact met hun corporatie. Digitale contactkanalen kunnen op nog weinig enthousiasme rekenen. Wel is er een toenemende belangstelling voor WhatsApp onder met name jongeren. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van KWH over digitale dienstverlening van corporaties dat werd uitgevoerd onder 81 corporaties en waar 9.000...

Lees verder
06-10-2021 17:41

Aedes: verbetering leefbaarheid vraagt om integrale aanpak

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen staat al langer onder druk. Dat bleek uit het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. Verbeteren van de leefbaarheid in wijken vraagt om een integrale aanpak, zo stelt Aedes. Losse ingrepen hebben volgens de branchevereniging geen effect meer. Op donderdag 7 oktober debatteerde de...

Lees verder
01-10-2021 16:05

RTL Nieuws: 'Verlaging verhuurderheffing lijkt alweer in rook op te gaan'

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) werd vanuit de Kamer druk uitgeoefend op het demissionaire kabinet Rutte II om de verhuurderheffing te verlagen. Een onderwerp dat de afgelopen jaren - vooral dankzij de VVD - lang onbespreekbaar was. Uiteindelijk kwam het tot een verlaging met 500 miljoen. Volgens RTL Nieuws...

Lees verder
01-10-2021 15:39

Modelbesluit RvC bij leningruil Vestia

Op de website over de leningruil Vestia is het modelbesluit RvC gepubliceerd. Voor eind oktober moet de RvC de eventueel benodigde besluiten nemen. Met het modelbesluit wil de bestuurlijk regisseur corporaties helpen om hun interne besluitvorming vorm te geven. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de leningruil Vestia. Op...

Lees verder
01-10-2021 15:08

Maximering WOZ-punten in woningwaardering naar 33%, invoering per 1 januari 2022

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongen (BZK) de maximering van de WOZ-punten in woningwaardering uitgesteld tot 1 januari 2022. Het puntenaandeel van de WOZ-waarde wordt vastgesteld op 33%. Dat was de uitkomst van een tweeminutendebat eerder deze week in de Tweede Kamer.  Verschillende fracties dienden moties in...

Lees verder
30-09-2021 17:08

Zelfevaluatie Online: update met meer informatie en voorbeeldrapportage

De VTW biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfevaluatie Online. Dit is een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Aan de omgeving op onze website is nu meer informatie en een voorbeeldrapportage toegevoegd. Voor...

Lees verder