Nieuws

14-07-2020 10:29

Provincies: 'Versterk het investeringsvermogen van de woningbouwcorporaties'

De provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen dat het investeringsvermogen van woningcorporaties wordt versterkt. Dit zegt het IPO in een oproep aan de Tweede Kamer. Het IPO vindt dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma 'gezonde en eerlijke randvoorwaarden voor de volkshuisvesting' moeten opstellen. Eén van de opties is...

Lees verder
03-07-2020 17:31

Onderzoek opgaven en middelen: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

'Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan,' zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek...

Lees verder
03-07-2020 15:36

Vestia verkoopt vastgoed Pijnacker-Nootdorp aan woningcorporatie Staedion

In een persbericht maakt woningcorporatie Vestia bekent dat al het vastgoed van Vestia in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt verkocht aan Staedion. Pijnacker-Nootdorp is één van de zogenoemde 'maatwerkgemeenten' waar Vestia haar bezit, zo'n 10.000 woningen in totaal, wil afstoten. Dit is de eerste positieve uitkomst van de onderhandelingen aan de...

Lees verder
03-07-2020 14:07

Saskia Bolten nieuwe voorzitter van de Woonbond

De Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond heeft Saskia Bolten gekozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Ton Selten op, die na vier jaar terugtreedt. Bolten was sinds 2016 al lid van het bestuur van de Woonbond. Ze was eerder burgemeester van Steenbergen (2012-2014) en wethouder (2006-2012) en gemeenteraadslid in Delft (1998-2006)...

Lees verder
03-07-2020 10:35

'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' - definitief rapport Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

De Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, heeft zich gebogen over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is. In hun advies geeft de commissie antwoord...

Lees verder
24-06-2020 13:52

Eerste online ALV van de VTW met o.a. jaarverslag 2019 en de herbenoeming van voorzitter Guido van Woerkom

'Een unicum', zo noemde voorzitter Guido van Woerkom de eerste online Algemene Ledenvergadering van de VTW op 23 juni 2020. Vanwege de coronacrisis kon de ALV niet fysiek plaatsvinden, maar werd deze via Zoom gehouden. De aanwezige VTW-leden hadden een persoonlijke toegangscode ontvangen waarmee ze digitaal konden stemmen.  ThemabijeenkomstVoorafgaand aan...

Lees verder
22-06-2020 10:55

Staat van de Woningmarkt: sombere vooruitzichten bij stijgend tekort aan woningen

Het ziet er somber uit voor de mensen die de last van de woningnood ondervinden. Uit de Staat van de Woningmarkt blijkt dat komende jaren de vraag naar woningen alleen maar toeneemt. De behoefte aan woningen was al groot en de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)...

Lees verder
19-06-2020 12:58

'Goede contacten betalen zich nu uit' - artikel Aedes Magazine over toezichthouden in de coronacrisis

De coronacrisis heeft impact op iedereen. Ook op het werk van de toezichthouders. De VTW heeft twee keer een enquête gehouden onder RvC-voorzitters, aan het begin van de crisis en vier weken later. Wat zijn de ervaringen met toezicht in deze coronaperiode? Bea Annot en Erik Dannenberg vertellen erover in...

Lees verder
19-06-2020 12:32

De route naar samenwerking of fusie - actualisatie handreiking VTW en Atrivé

De VTW en Atrivé brachten samen in 2016 het boekje ‘Met het vizier op samenwerking/fusie’ uit, geschreven door adviseurs Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel. Op basis van reacties uit het werkveld en de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving, brengt de VTW nu in 2020 een door...

Lees verder