Nieuws

09-06-2017 13:59

Yvonne Timmerman-Buck nieuwe voorzitter Commissie Governancecode

Yvonne Timmerman-Buck is vanaf 1 september 2017 voorzitter van de Commissie Governancecode. Zij volgt Wim Deetman op, wiens laatste termijn dan verstrijkt. Roeleke Vunderink versterkt de commissie als lid. Zij vervangt Greetje Willemsma. Dat hebben de VTW en Aedes besloten. Timmerman-Buck was tien jaar Eerste Kamerlid, waarvan zes jaar als voorzitter....

Lees verder

09-06-2017 13:04

Veegwet, Veegbesluit en Veegregeling Wonen per 1 juli a.s. in werking

De tekst van de Veegwet Wonen was reeds eerder gepubliceerd, na goedkeuring van de Eerste Kamer. Nu zijn ook het Veegbesluit en de Veegregeling Wonen gepubliceerd. Het pakketje wetswijzigingen en nadere bepalingen treedt op 1 juli a.s. in werking. Positie van de ALVVoor VTW leden is de meest in het...

Lees verder

09-06-2017 08:07

BZK publiceert Staat van de volkshuisvesting 2017

In 2018 worden naar verwachting 32.000 sociale huurwoningen gebouwd. Ook  verbetert de financiële positie van woningcorporaties en zijn huurstijgingen gematigd. Dat schrijft minister Plasterk onder andere in de jaarlijkse Staat van de volkhuisvesting 2017 en vier bijbehorende rapporten, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. GovernanceIn hoofdstuk 7 van de Staat...

Lees verder

02-06-2017 15:22

Masterclass programma in VTW Academie

De VTW is voornemens om het masterclassprogramma voor onze leden uit te besteden aan Avicenna, Academie voor Leiderschap. Momenteel werkt de VTW nauw samen naar volle tevredenheid met Governance Support en treedt Hildegard Pelzer op als programmamanager voor het masterclassprogramma. Aangezien zij heeft aangegeven verandering te willen brengen in haar...

Lees verder

02-06-2017 14:38

Jaarverslagen ILT, WSW en Stichting Visitatie over 2016 beschikbaar

Verschillende belanghouders van de VTW hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Ter informatie hebben wij deze in dit nieuwsbericht gebundeld. Het gaat om de jaarverslagen van: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).Benoeming lid RvT Stichting VisitatieDe VTW feliciteert...

Lees verder

30-05-2017 09:11

Toezicht in de praktijk

De VTW start op de website met een nieuwe rubriek: “Toezicht in de praktijk”.  De leden worden uitgenodigd een praktijkcasus op te sturen. Het gaat bijvoorbeeld om een situatie waarin de raad van commissarissen wel of niet moet ingrijpen. Dat kan gaan om een lichte interventie, maar ook om een...

Lees verder

24-05-2017 13:36

Wint uw raad de prijs voor het beste RvC jaarverslag 2016?

Ook dit jaar reikt de VTW in samenwerking met Berenschot weer de prijs uit voor het beste RvC jaarverslag. Misschien is uw jaarverslag al gereed of legt uw raad er nu nog de laatste hand aan. De VTW zal in de zomer alle jaarverslagen van RvC's verzamelen en deze laten...

Lees verder

23-05-2017 08:06

Handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' online

De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad. Om u als van de VTW daarbij te ondersteunen, is de handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' vanf nu beschikbaar. De ledencommissie Zelfevaluatie heeft...

Lees verder

23-05-2017 07:53

Accountants: Controle op WNT niet meer te doen

"De WNT is door de complexiteit niet meer uitvoerbaar voor instellingen en accountants willen zich er binnenkort niet meer aan wagen. De meeste accountantskantoren, in ieder geval de grotere, hebben specialistische afdelingen met zelfs juristen moeten optuigen, die het hele jaar lang niets anders doen dan WNT-vraagstukken oplossen. De verhouding...

Lees verder