Aedes: Raad Leefomgeving wijst terecht op hoge prioriteit nieuwbouw sociale huurwoningen

22-06-2022 15:04

Branchevereniging Aedes heeft gereageerd op het rapport 'Onderdak bieden' dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vorige week heeft uitgebracht. Aedes is het er volmondig mee eens dat het bouwen van sociale huurwoningen de komende jaren hoge prioriteit moet hebben.

Voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij hebben er al langer op aangedrongen dat het Rijk daarbij meer regie neemt, de Rli sluit daarbij aan. Inmiddels is er een minister voor Volkshuisvesting. Aedes onderhandelt op het moment samen met VNG en IPO met hem over de prestaties die woningcorporaties de komende jaren kunnen leveren. In die afspraken wordt ook concreet vastgelegd wat de andere partijen doen om dat mogelijk te maken. Die afspraken geven de minister een basis om de voortgang te volgen en zo nodig partijen op hun bijdragen aan te spreken.’

Lees het hele bericht op de website van Aedes

Lees het VTW nieuwsbericht over het rapport van de Rli


Terug naar overzicht

Veel gezocht