Analyse van in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties in 2018

25-04-2019 09:54

KPMG analyseert jaarlijks de in- en uitstroom van corporatiebestuurders. Onlangs verscheen de Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2018. Van de ruim 350 corporaties zijn 143 corporaties onderzocht. Hierbij zijn openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en persberichten. 

Bekijk hier de analyse van eerdere jaren:


Terug naar overzicht

Veel gezocht