Beschikbaarheid accountantskantoren voor kleine corporaties

26-02-2021 12:17

De VTW heeft een overleg georganiseerd met zeven accountantskantoren om te onderzoeken of deze kantoren interesse hebben in het controleren van de jaarrekening van kleine corporaties (tot 2.500 VHE) en onder welke voorwaarden.

Aanleiding
De administratieve druk voor corporaties is in de afgelopen decennia fors toegenomen door met name regelgeving vanuit de overheid. Deze regelgeving drukt zwaar op de bedrijfsvoering (financiële functie) van met name kleine corporaties. In de praktijk blijkt dat kleine corporaties moeite hebben met het vinden van een accountant die de sector goed kent en ook bereid is om de jaarrekening van deze corporaties te controleren voor een realistische prijs. De OOB-geaccrediteerde kantoren kijken veelal qua risicoprofiel anders aan tegen de kleinere niet OOB corporaties. Er zijn in februari 2021 88 corporaties tot 2.500 VHE waarvan 31 corporaties tot 1.000 VHE.

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector
De Aw heeft op 18 februari 2021 een rapport gepubliceerd inzake de marktaandelen van de accountantsorganisaties. Momenteel zijn er zes accountantsorganisaties met een OOB vergunning (BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars en PwC). Deze kantoren richten zich met name op de controle van corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden.

De onderstaande zeven kantoren hebben hun focus (ook) op de kleine corporaties:
1. Accon AVM, de heer Freek Kroon (F.Kroon@acconavm.nl);
2. Baker Tilly, de heer Robert Buitenhuis (r.buitenhuis@bakertilly.nl);
3. Flynth Audit, de heer Mark Spijker (Mark.Spijker@flynth.nl);
4. Mazars Accountants, de heer Frenkel Mazenier (Frenkel.Mazenier@mazars.nl);
5. Q Concepts Accountants, de heer Boudewijn Daris (Boudewijn.daris@q-concepts.nl);
6. Share Impact Accountants, de heer Erik Arxhoek (Erik.arxhoek@shareimpactaccountants.nl);
7. Verstegen Accountants, de heer Dany Vermaas (D.Vermaas@verstegenaccountants.nl).

 Aan de hand van een 4-tal vragen is de bereidheid getoetst van de kantoren, de voorwaarden voor de controle en adviezen voor een efficiënte controle.

Terugkoppeling van de accountantsorganisatie en randvoorwaarden voor een efficiënte controle
Alle kantoren geven aan dat ze beschikbaar en bereid zijn om de jaarrekening van kleine corporaties te controleren. De kantoren geven aan dat zij wel eisen stellen aan de bedrijfsvoering van de te controleren corporaties en de wijze waarop de jaarrekening/jaarverslag wordt aangeleverd. Dit om een soepel controleproces te waarborgen.
Zaken die daarbij worden genoemd zijn:

  • de administratieve organisatie op orde (binnen de context van de omvang);
  • integer Bestuur en RvC;
  • aanwezig zijn van een minimale functiescheiding / 4 ogenprincipe bij betalingen;
  • waardering van het vastgoed is adequaat onderbouwd en vastgelegd;
  • de jaarrekening/het jaarverslag zijn bij aanvang van de controle beschikbaar;
  • deugdelijke specificaties aanwezig ter onderbouwing van de jaarrekeningposten;
  • kort voor de aanvang van de controle wordt afgestemd of de corporatie de ‘zaken voor elkaar heeft’

De bandbreedte van het honorarium verschilt fors tussen de kleine corporaties. De accountantsorganisaties geven aan dat de kwaliteit van de medewerkers van de corporaties alsmede de kwaliteit van de te controleren gegevens bepalend zijn voor een belangrijk deel van het honorarium. Het controleren van de markwaarde en de beleidswaarde vergt veel tijd als de gegevens niet op orde zijn. Alle kantoren geven aan dat het maken van vaste prijsafspraken voor het controleren van de jaarrekening lastig is. Het honorarium wordt bepaald door de hoeveelheid te verrichten werk en dit is afhankelijk van de kwaliteit en beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens. De meeste kantoren geven aan met een bandbreedte te werken voor corporaties, waarbij omvang, kwaliteit van de organisatie en governance een rol spelen bij het bepalen van het honorarium. Opgemerkt wordt dat communicatie en samenwerking cruciaal is bij de controle. Communiceer tijdig als gegevens nog niet beschikbaar zijn is een opmerking die meerdere kantoren maakten.


Terug naar overzicht

Veel gezocht