BZK: Oplossing voor financiële problemen Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

29-06-2018 18:36

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de oplossing voor de financiële problemen bij Woonstichting Geertruidenberg. In haar brief gaat ze in op haar besluit op de aanvraag voor saneringssubsidie. Acht woningcorporaties nemen het bezit van WSG over, een deel van de leningen wordt met saneringssubsidie worden afgewikkeld en een deel wordt het WSW aangesproken op basis van de verstrekte borgtochten. De kosten voor deze oplossing bedragen €554 miljoen euro, die door de corporatiesector gedragen wordt. 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees hier het Toetsingskader Risicoregelingen Vrijwaring Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Reactie VTW:
"De corporatiesector moet helaas weer heel veel geld bijdragen vanwege een financiële erfenis uit het verleden. Dit is heel erg zuur, maar hoort wel bij de onderlinge waarborg. Het is wel heel mooi dat acht corporaties uit dezelfde regio bereid zijn om het bezit van WSG over te nemen, zodat de huurders de zekerheid hebben dat ze kunnen blijven wonen in huizen die weer goed en duurzaam onderhouden worden. De belangrijke maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak van de corporatie is hiermee goed geborgd."

Aedes heeft op de website ook een bericht gepubliceerd: "Opgelucht dat we pijnlijke erfenis WSG achter ons kunnen laten."


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie