BZK publiceert Staat van de volkshuisvesting 2017

09-06-2017 08:07

In 2018 worden naar verwachting 32.000 sociale huurwoningen gebouwd. Ook  verbetert de financiële positie van woningcorporaties en zijn huurstijgingen gematigd. Dat schrijft minister Plasterk onder andere in de jaarlijkse Staat van de volkhuisvesting 2017 en vier bijbehorende rapporten, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Governance
In hoofdstuk 7 van de Staat van de volkshuivesting blijkt ook dat de governance van woningcorporaties een gemengd beeld laat zien. Het is vooral de governance bij kleine corporaties die achterblijft.
Wat betreft het onderdeel 'Intern toezicht' ligt de score in 2016 lager dan in 2015. Het is een weging van de drie onderdelen: 'functioneren van de RvC', 'toetsingskader' en 'naleving van de governancecode.'
Op het onderdeel 'Externe legitimering en verantwoording' zijn grotere corporaties het juist beter gaan doen. Uit het rapport blijkt dat in het oordeel van de huurders 80,2% van alle in 2016 gevisiteerde corporaties minstens een 7 scoort. Dit was in 2015 nog bij 70% van de corporaties het geval.

Geschiktheid en betrouwbaarheid
De toets op geschiktheid en betrouwbaarheid, ook wel 'fit en propertoets' genoemd, heeft in 2016 geleid tot 513 positieve zienswijzen voor commissarissen en 100 voor bestuurders. In totaal dus 613 positieve zienswijzen, waarvan 98 op een aanvraag uit 2015. De Autoriteit geeft aan dat er nog 79 meldingen over 2016 openstaan (69 commissarissen en 10 bestuurders) die in 2017 getoetst worden. De Autoriteit heeft één negatieve zienswijze afgegeven bij de herbenoeming van een commissaris. In totaal hebben in 2016 33 kandidaten zich terug getrokken: 27 commissarissen en 6 bestuurders. Van die 27 commissarissen waren dat 8 benoemingen en 19 herbenoemingen. Bij de bestuurders 3 benoemingen en 3 herbenoemingen.

Documenten
Rapport 'Staat van de volkshuisvesting' (pdf, 121 pagina's)

Rapport 'Lokale en regionale woonvisies' (pdf, 56 pagina's)

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen (pdf, 43 pagina's)

Monitor 'Investeren in de toekomst 2017' (pdf, 72 pagina's)

Rapport 'Analyse prestatieafspraken 2016 - Zicht op prestatieafspraken' (pdf, 73 pagina's)


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid