Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

08-12-2017 13:50

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten van corporaties zullen daardoor flink dalen; de komende tijd nemen de door corporaties aan te leveren gegevens elk jaar met 10 procent af.
Dit meldt Aedes op de website. 

Meer informatie
Het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

Lees op de website van Aedes het uitgebreide nieuwsbericht met meer informatie


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie