'De dubbele pet van de bestuurssecretaris - van notulist tot bewaker governance' - artikel in Aedes Magazine

08-03-2019 09:41

Goed toezicht verdient goede ondersteuning luidt de titel van de VTW-masterclass voor de bestuurssecretaris. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt. Dus wordt er ook meer gevraagd van de secretaris, vertelt docent Joost Kramer. Zeker nu die – naast de bestuurder – ook de raad van commissarissen ondersteunt. Wat voor dilemma’s komen bestuurssecretarissen Carin Bruil en Xandra Tromp in die dubbelrol tegen?

Lees het hele artikel in Aedes Magazine online

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie