De rol van de raad van commissarissen ten tijde van nood - artikel van Jaap Winter en Erik van de Loo in 'Ondernemingsrecht'

03-04-2020 15:17

De ongekende impact die de coronapandemie en de overheidsmaatregelen hebben vraagt om intensief toezicht door commissarissen van dichtbij, in een vorm van co-leiderschap met bestuurders. Commissarissen moeten waarborgen dat kernafwegingen (in hoeverre gebruiken we reserves om de crisis van nu op te vangen en de organisatie intact te houden; in hoeverre richten we ons maximaal op continuïteit of maken we ook ruimte voor belangen van werknemers en ketenpartners) expliciet worden gemaakt. Het komt daarbij aan op hun persoonlijke en gezamenlijke (morele) kompas. Commissarissen hebben ook een belangrijke taak tot containment: emotionele steun en beheersing voor bestuurders en voor zichzelf is een randvoorwaarde voor doordachte besluitvorming en acties die nodig zijn om de organisatie en haar mensen zo goed en gezond mogelijk door de crisis te leiden.

Dit betogen prof. mr. Jaap Winter en prof. dr. Erik van de Loo in 'Ondernemingsrecht'. Het artikel is hieronder met toestemming van de auteurs als pdf downloadbaar. Hoewel het artikel niet specifiek voor de corporatiesector is geschreven, zijn veel elementen ook op corporaties van toepassing. 

Lees het hele artikel hier.


Terug naar overzicht

Veel gezocht