Eerste online ALV van de VTW met o.a. jaarverslag 2019 en de herbenoeming van voorzitter Guido van Woerkom

24-06-2020 13:52

'Een unicum', zo noemde voorzitter Guido van Woerkom de eerste online Algemene Ledenvergadering van de VTW op 23 juni 2020. Vanwege de coronacrisis kon de ALV niet fysiek plaatsvinden, maar werd deze via Zoom gehouden. De aanwezige VTW-leden hadden een persoonlijke toegangscode ontvangen waarmee ze digitaal konden stemmen. 

Themabijeenkomst
Voorafgaand aan de ALV werd de traditionele themabijeenkomst gehouden, dit keer over het onderzoek naar de 'wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties'. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door prof. Floor Rink en Julia Prömpeler van de Universiteit Groningen, werd door Floor Rink gepresenteerd. Een uitgebreider verslag van de themabijeenkomst volgt nog. 

Jaarverslag en jaarrekening 2019
De ALV heeft het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd. Deze stukken vindt u hier.

Herbenoemingen
Ook op de agenda stond de herbenoeming van Guido van Woerkom als voorzitter van de VTW voor een nieuwe termijn van vier jaar. Vicevoorzitter Ellen Bal gaf een warme aanbeveling namens het bestuur, waarna Lucelle van Hövell als voorzitter van de commissie van Aanbeveling en beroep de voordracht toelichtte. De leden stemden digitaal in met zijn herbenoeming. 
Daarna was het de beurt aan Lucelle zelf, wiens eerste termijn ook afliep en graag voor herbenoeming in aanmerking wilde komen. Ook zij werd door de leden herbenoemd. Felicitaties aan hen beiden! 

Meerjarenstrategie
De ALV werd afgesloten met een klein doorkijkje richting de meerjarenstrategie 2021-2024. In november 2020 stelt de ALV deze meerjarenstrategie vast. Input vanuit leden en belanghouders is welkom! Als u ideeën of voorstellen heeft over wat in de meerjarenstrategie moet komen te staan, kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl of 06 46 87 99 28.


Terug naar overzicht

Veel gezocht