Evaluatie Woningwet: bijna sluiting van enquête voor RvC's

24-04-2018 10:20

In opdracht van het ministerie van BZK wordt door onderzoeksbureau Companen onderzoek gedaan onder o.a. RvC's naar de ervaringen met de Woningwet 2015. De VTW heeft alle voorzitters hiertoe een directe link gestuurd. Heeft uw RvC (voorzitter) al een reactie ingestuurd? Zo ja, dan waarderen wij uw betrokkenheid. Zo niet, dan verzoekt de VTW u alsnog deel te nemen.

Een goede evaluatie van de Woningwet vraagt om uw input. Omdat de deadline voor het invullen van de enquête op woensdag 25 april a.s. ligt, is de tijd om alsnog te reageren beperkt. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de enquête!

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie