'Ga in gesprek over resultaten' - verslag ledenbijeenkomst over de Aedes-benchmark 15 februari jl.

20-02-2018 14:29

De Aedes-benchmark die de prestaties van corporaties in kaart brengt en onderling vergelijkt, is vooral een instrument van elkaar te leren en een prikkel om beleid bij te sturen. VTW-voorzitter Guido van Woerkom sloot de bijeenkomst over de Aedes-benchmark af met een advies voor de toezichthouders: 'Ga in gesprek over de resultaten.'

Tekst: Lisette Vos

In een zaal op de tiende verdieping van het nieuwe onderkomen van de VTW in Zoetermeer gaf programmaleider Sander Koomen van Aedes donderdag 15 februari een korte toelichting op de resultaten van de Aedes-benchmark 2017. Maar dat niet alleen: hij gaf ook een inkijkje in de manier waarop de Aedes-benchmark tot stand komt. Veel VTW-leden hebben daar behoefte aan: zij willen weten hoe zij de resultaten kunnen wegen.


Sander Koomen, Aedes


Relatieve score
Vanuit de zaal kwamen vooral vragen over de score A, B en C in de vijf prestatievelden (zie kader onderin). De corporaties die boven het gemiddelde scoren krijgen een A, gemiddeld scorende corporaties een B en de overige corporaties een C. Deze score is relatief en zegt iets over de prestaties ten opzichte van andere corporaties. Een corporatie met score B die in een volgend jaar in bijvoorbeeld het prestatieveld huurdersoordeel beter presteert, kan weer in groep B uitkomen, omdat àlle corporaties beter presteren. Bij een absolute score is een betere prestatie van een corporatie wel direct zichtbaar.

Die relatieve score geeft niet altijd een goed beeld, zo luidden enkele reacties uit de zaal. 'Als je een extra medewerker aanstelt om huurschuld aan te pakken, dan val je in prestatieveld bedrijfslasten wellicht terug op een lagere score, terwijl je je inspant voor de huurder om wie het gaat.'
Koomen van Aedes stelt dat de Aedes-benchmark meer inzicht geeft in de mogelijke keuzes: een corporatie kan ervoor kiezen om hogere kosten te maken om de huurschuld aan te pakken. 'Het gaat om bewustwording.' 

Prikkel
Ook was er ruimte voor verhalen uit de praktijk. Bestuurder Joke van den Berg van Woonwaard bespreekt de resultaten van de Aedes-benchmark met de Raad van Toezicht. De resultaten zijn volgens haar een prikkel om een slag in de organisatie te maken en daarna te bekijken hoe die inspanningen in de cijfers terugkomen. 'Soms vragen scores om extra uitleg. Zoals de kosten voor onderhoud die hoger liggen vanwege de krapte in de bouwsector. We hebben er toch voor gekozen die kosten iets op te laten lopen, omdat de kwaliteit van de woningen ook meespeelt in het huurdersoordeel.'


Joke van den Berg, Woonwaard


Koerswijziging
Ook leidt de Aedes-benchmark soms tot een directe koerswijziging. Woonwaard besloot eerder om bij een verhuizing de huurder meer in te schakelen om de woning goed achter te laten. 'We zijn toen iets over de grens gegaan van wat nog acceptabel was. Dat zagen we terug in de Aedes-benchmark. We hebben de dienstverlening weer iets opgekrikt. En dat heeft goed uitgepakt.'

Benchmark binnen de benchmark
Volgens RvC-voorzitter Dik Hermans van Mozaïek Wonen speelt de Aedes-benchmark vooral in op de behoefte om van elkaar te leren. Met drie andere corporaties van vergelijkbare omvang worden de resultaten besproken. 'We hebben een benchmark binnen de benchmark, en houden elkaar scherp.' Hermans vindt dat de branche trots mag zijn op de Aedes-benchmark, waaraan 89 procent van de corporaties op minimaal één prestatieveld meedoet. 'Het is noodzakelijk dat we als branche transparant zijn.'


Dik Hermans, Mozaïek Wonen


Evaluatie
Tot slot kreeg programmaleider Sander Koomen van Aedes nog een aantal aandachtspunten mee voor de evaluatie van de Aedes-benchmark. Naast de relatieve score versus absolute score waren dat onder meer: meer verbanden leggen tussen prestatievelden, huurprijs versus woonlasten, aandacht voor doelgroep die niet bij een corporatie huurt en op een wachtlijst staat, en aandacht voor huurder die net boven grens huurtoeslag zit.

 

Meer informatie over de Aedes-benchmark:

De Aedes-benchmark bestaat in 2017 uit vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van de jaarlijkse benchmark zijn op 23 november vorig jaar tijdens het Aedes-congres gepresenteerd. In november presenteert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark 2018.

Dossier Aedes-benchmark:
https://www.aedes.nl/dossiers/benchmarken.html

Resultaten Aedes-benchmark 2017:
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/benchmarking/02-resultaten-en-publicaties/resulaten-en-publicaties.html

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie