Handreiking Toezicht op duurzaamheid op vtw-publicaties.nl

22-12-2017 15:25

Duurzaamheid is één van de vele onderwerpen voor de toezichthouder en kan terug komen in de rollen die we hebben, toezicht, werkgever en sparringpartner. Als toezichthouder kunnen we duurzaamheid agenderen in alle reguliere taken die we hebben. Een aantal voorbeelden: in de strategie besprekingen, tijdens het begrotingsproces, investeringsbeslissingen en risicomanagement en bij het bespreken en goedkeuren van het jaarverslag. Dit vertaalt zich dan weer in de werkgeversrol en de sparringpartner rol. 

Zoals wij eerder hebben bericht, heeft de VTW een werkgroep duurzaamheid ingesteld, die zich met dit thema gaat bezighouden. Begin november is de handreiking 'Toezicht op duurzaamheid' over de rol van de toezichthouder bij duurzaamheid gepubliceerd. Zie hiervoor ons nieuwsbericht.

De handreiking was eerder alleen als pdf beschikbaar en is nu ook toegevoegd aan onze website VTW Publicaties


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie